Recyklací Cemix ušetřil škodliviny v ovzduší

Ekologie a ochrana životního prostředí je nedílnou součástí filozofie společnosti Cemix. Výrobce na trh uvádí ekologické výrobky, dbá o ekologickou výrobu a transport. Výrobní proces a uvádění nových výrobků na trh jsou spojeny i s produkcí obalového materiálu a jedním z důležitých ekologických opatření společnosti LB Cemix je proto efektivní sběr a recyklace obalového materiálu prostřednictvím autorizované společnosti EKO-KOM. 

Zapojením společnosti LB Cemix do systému EKO-KOM se v minulém roce podařilo zpětně odebrat a zrecyklovat 633 tun obalových odpadů. Cemix tak umožnil třídění odpadů více než 17 200 obyvatelům. Recyklací v rámci EKO-KOM snížil Cemix produkci skleníkových plynů o 1150 tun CO2. Jen tak pro představu, jde o podobné množství oxidu uhličitého, jaké dokáže za rok vyprodukovat až 541 osobních automobilů. Uspořená energie odpovídá stejnému množství, jaké se spotřebuje na veřejné osvětlení v Praze za 50 dní.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM provozuje celorepublikový systém pro třídění, recyklaci a využití obalového odpadu od roku 1999. Za uplynulých 15 let obyvatelé přes ni vytřídili přes osm miliónů tun odpadů. 

 

Osvědčení EKOKOM

> Domů > Mapa stránek > Tisk > Kontakt > E-letter > Impressum
Cemix na facebooku Cemix na Youtube

LB Cemix, s.r.o. –  jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu:  zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení z programu Zelená úsporám i najít osvědčenou stavební firmu. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.

Mobilní verze webu