Produkty N-P

Nadpražní lišta s okapnicí

Nadpražní lišta s okapnicí

Lišta sloužící k vyztužení hrany nadpraží je opatřena okapničkou zajišťující odkapávání srážkové vody a zabraňující tak zatékání vody na vodorovnou část nadpraží, jeho špinění a odmrzání.

více >

Napojovací lišta okenní

Napojovací lišta okenní

Lišty jsou určeny pro vytvoření pružného spoje mezi zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří bez nutnosti tmelení a dalšího začištění. Některé typy mají také funkci dilatace.

Základní typy označované jako "1D" vytvářejí pevná spojení, neumožňují však výraznější dilataci. Lišty označované jako "2D" umožňují dilataci ve dvou na sobě nezávislých směrech, "3D" lišty potom ve všech třech směrech. hlavní rozdíl mezi "2D" a "3D" je však zejména ve velikosti dilatačního pohybu, který lišta dovoluje - "3D" lišty poskytují možnost výrazně větší dilatace. Mezi jednotlivými typy volte podle předpokládané potřeby dilatace závisející zejména na způsobu osazení okna, tloušťce tepelné izolace a velikosti okna.

více >

Napojovací lišta pro atiku

Napojovací lišta pro atiku

Lišta je určená pro ukončení omítka ETICS na okraji střechy a napojení systému na oplechování atiky. Zamezuje vnikání vody hnané větrem do izolantu a vzniku vlasových trhlin. Dodává se včetně spojovacích pásek a šabloln pro vytvoření rohů.

více >

Napojovací lišta pro oplechování

Napojovací lišta pro oplechování

Lišta je určená pro dilatující spojení základní vrstvy a oplechování. Zabraňuje vnikání vody za klempířský prvek a vytváří estetické ukončení omítky.

více >

Nůžky na lišty

Nůžky na lišty

Nůžky pro přesné bezproblémové zkracování všech typů lišt pro ETICS.

více >

Omítací stroj

Omítací stroj

Slouží k čerpání suché maltové směsi, jejímu míchání a následnému omítání (event. zdění). V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs dopravit pneumaticky. Je vhodný také pro aplikaci litých podlah i na zpracování balených směsí.

více >

Parapetní lišta

Parapetní lišta

Lišta zajišťuje optimální spojení zateplovacího systému s parapetní deskou(plechem). Je opatřen sklovláknitou tkaninou a pružnou samolepicí páskou, díky které dialtuje a ochraňuje tak spáru proti povětrnostním vlivům bez nutnosti tmelení spáry.
Profil spojovací je určen pro zajištění dilatujícího napojení omítky na koncovku parapetu v místě ostění.

více >

Penetrace ASN COLOR

Penetrace ASN COLOR

Úprava podkladů před aplikací akrylátových a silikonových pastovitých a minerálních omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad, zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Nabídka barevných odstínů dle vzorníku fasádních materiálů.

více >

Penetrace ASN START

Penetrace ASN START

Úprava podkladů před aplikací akrylátových a silikonových fasádních nátěrů nebo štukových omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad a sjednocuje kryvost fasádních nátěrů.

více >

Penetrace ASN TOP

Penetrace ASN TOP

Úprava podkladů před aplikací akrylátových a silikonových pastovitých a minerálních omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad, zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem.

TOP 9 odstínů penetrace s výhodou rychlého dodání a nižší ceny.

více >

Penetrace hloubková

Penetrace hloubková

Úprava všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, stěrky apod.) v exteriérech i interiérech. Spolehlivé zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikacemi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod. Zpevňuje podklad do hloubky, zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem (nově omítnuté plochy lze penetrovat až po dostatečném vyzrání omítky).

více >

Penetrace podlahová

Penetrace podlahová

Spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů ve vnitřním vnějším prostředí. Příprava podkladu pro aplikace anhydritových a cementových potěrů, stěrkových hmot, vyrovnávacích
a samonivelačních hmot. Eventuelní penetrace před aplikací cementových lepidel pro lepení dlažeb. Výrazně zlepšuje rozlivové vlastnosti samonivelačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu.

více >

Penetrace ST COLOR

Penetrace ST COLOR

Úprava podkladů před aplikací silikátových pastovitých omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad, zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a výrazně zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů.

více >

Penetrace ST START

Penetrace ST START

Úprava podkladů před aplikací silikátových fasádních a interiérových nátěrů. Spolehlivě zpevňuje podklad a sjednocuje kryvost fasádních nátěrů.

více >

Penetrace základní

Penetrace základní

Spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. Penetrace podkladů před lepením izolantů (EPS, XPS, MW) v kontaktních zateplovacích systémech. Příprava podkladů (původní omítky, neomítnuté zdivo, lehké a porézní betony) před aplikací stěrkových a omítkových hmot. Výrazně zvyšuje přídržnost k podkladu. DODÁVÁ SE JAKO KONCENTRÁT - ŘEDÍ SE 1 : 5.

více >

Plastový talíř

Plastový talíř

Izolační podložka pro montáž izolačních desek upevňovaných k dřevostavbám - pro kotvení izolantů k deskovým materiálům.

více >

Pneumatický dopravník (silomat)

Pneumatický dopravník (silomat)

Slouží k pneumatické dopravě suché maltové směsi na místo zpracování - až ke koncovému zařízení (omítacímu stroji nebo kontinuálnímu míchači).

více >

Podsypový písek a zásypový písek

Podsypový písek a zásypový písek

Podsypový a zásypový materiál pro kladení a spárování zámkové dlažby. Materiál pro uložení a zásyp různých druhů potrubí, rozvodných sítí a pro jiné podobné účely.

více >

Pokrývačská malta

Pokrývačská malta

Označení výrobku: 171

Osazování hřebenových, krajových a úžlabinových tvarovek z pálené keramiky nebo betonu. Zvýšená trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Není vhodná pro běžné zdění a omítání stavebních konstrukcí.

více >

Pokrývačská malta bílá

Pokrývačská malta bílá

Označení výrobku: 171 b

Osazování hřebenových, krajových a úžlabinových tvarovek z pálené keramiky nebo betonu. Zvýšená trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Není vhodná pro běžné zdění a omítání stavebních konstrukcí.

více >

Polymercementový potěr 40 MPa

Polymercementový potěr 40 MPa

Označení výrobku: 070

Pro opravy dutin a výtluků v potěrech a betonu do hloubky poškození 50 mm. Pro vytváření sdružených a plovoucích potěrů ve venkovním i vnitřním prostředí. Výrobek je mrazuvzdorný a odolný proti chemickým rozmrazovacím látkám. Vhodný na podlahy s podlahovým topením bez dodatečného vyztužování.

více >

Polymercementový potěr 40 MPa hrubý

Polymercementový potěr 40 MPa hrubý

Označení výrobku: 070 h

Pro opravy dutin a výtluků v potěrech a betonu do hloubky poškození 100 mm. Pro vytváření sdružených a plovoucích potěrů ve venkovním i vnitřním prostředí. Výrobek je mrazuvzdorný a odolný proti chemickým rozmrazovacím látkám. Vhodný na podlahy s podlahovým topením bez dodatečného vyztužování.

více >

Polymercementový spojovací můstek

Polymercementový spojovací můstek

Označení výrobku: 221

Úprava velmi hladkých povrchů – vytváří drsnou podkladní vrstvu. Spolehlivě vyrovnává extrémně vysokou nebo nízkou nasákavost podkladu (vápenopískové bloky a cihly, pórobeton, bloky a panely z lehkých betonů, konstrukce z betonových prefabrikátů, monolitických betonů apod.). Výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev (lepidla, stěrkovací hmoty, omítky) a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí.

více >

Polystyrén pěnový

Polystyrén pěnový

Desky z pěnového polystyrénu určené pro tepelnou izolaci fasád. EPS 70 F je standardní nejpoužívanější typ. EPS 100 F je pevnější a s lepším součinitelem tepelné vodivosti. Materiál se dodává v různých tloušťkách desek o rozměrech 500x1000 mm.

více >

Polystyrén pěnový šedý

Polystyrén pěnový šedý

Desky z šedého EPS určené pro tepelnou izolaci fasád. EPS šedý obsahuje směs nanočástic grafitu, které zlepšují jeho tepelněizolační vlastnosti. Vlivem tmavého zbarvení se však silně zahřívá slunečním zářením a následně vlivem teploty dochází k velkým rozměrovým změnám desek. Z toho důvodu se šedý EPS nesmí skladovat a zpracovávat na přímém slunci.

Během aplikace šedého EPS je nutné zajistit stínění fasády sítěmi až do úplného dokončení montáže ETICS.

Materiál je k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500x1000 mm.

více >

Polystyrén pro speciální použití

Polystyrén pro speciální použití

Soklové desky a desky Perimetr jsou vyrobeny z expandovaného pěnového polystyrénu s nízkou nasákavostí a na přání mohou být dodány z šedého EPS s přídavkem grafitu.

Jsou určeny pro použití v kontaktních zatepplovacích systémech - ovšm pouze pro části fasády v místech ostřikující vody (oblast soklu) a pod terénam (max. do hloubky 3 m), mají zdrsněný povrch zajišťující adhezi běžných lepicích a stěrkových hmot pro zateplovací systémy, po obvodu jsou rovné. Desky jsou dodávány v rozměrech 500x1000 mm nebo 600x1250 mm.

Perimetrické desky z EPS s uzavřenou strukturou povrchu jsou určené pro izolace vnějších stěn v přímém styku se zeminou (sklepní prostory, bazény apod).

Desky z extrudovaného polystyrénu (XPS) se vyznačují vysokou pevností, velmi nízkou nasákavostí a nízkou paropropustností. Jsou vyráběny buď s hladkým povrchem, na kterém špatně drží lepicí malty nebo s povrchem zdrsněným mřížkou. Jejich použití v zateplovacích systémech je omezeno na oblast ostřikové vody pod terénem.

více >

Přechodová lišta / Opakovaný díl soklové sady

Přechodová lišta / Opakovaný díl soklové sady

Profil je ukončen okapnicí a je určen pro vyřešení přechodu širšího izolantu na užší.

více >

Přídavná lišta s okapnicí

Přídavná lišta s okapnicí

Lišta je určena pro pevné spojení zakládací lišty se základní vrstvou systému. Detail ukončení omítky navíc vypadá estetičtěji a usnadňuje odkapávání vody.

více >

Přídavný izolační talíř

Přídavný izolační talíř

Přídavný talíř zvyšuje odolnost hmoždinky proti protažení izolantem. Používají se u izolantů z minerální vlny. Průměr 100 mm je určen především pro minerální vlnu s podélným vláknem nižší pevnostní třídy (TR 10). Průměr 140 je určen pro vlnu s příčným vláknem (lamely).

více >

Přídavný talíř

Přídavný talíř

Přídavný talíř pro povrchovou montáž talířových zatloukacích hmoždinek.

více >

Přídavný talíř pro hmoždinky FISCHER

Přídavný talíř pro hmoždinky FISCHER

Přídavný talíř zvyšuje odolnost hmoždinky proti protažení izolantem. Používají se u izolantů z minerální vlny. Průměr 90 mm a 110 mm jsou určeny především pro minerální vlnu s podélným vláknem nižší pevnostní třídy (TR 10). Průměr 140 je určen pro vlnu s příčným vláknem (lamely).

více >

Příslušenství pro zapuštěnou montáž šroubovacích hmoždinek BRAVOLL

Příslušenství pro zapuštěnou montáž šroubovacích hmoždinek BRAVOLL

Montážní přípravky pro zapuštěnou montáž hmoždinek v ETICS.

více >

Prodlužovací díl soklové sady / Montážní soklová lišta

Prodlužovací díl soklové sady / Montážní soklová lišta

Prodlužovací díl soklové sady LZ23 v možné kombinaci s lištami LW66-2 a LZ20 tvoří plastovou zakládací sadu pro založení zateplovacího systému (ETICS) pro tloušťky izolantu až 300 mm. Jedna lišta LZ23 umožňuje prodloužení o 30 až 50 mm. V zakládací sadě je možno použít max. 2 ks (prodloužení o 30 až 100 mm).

Montážní soklová lišta LZ20 v kombinaci s lištou LW66-2 (a případně ještě v prodloužení s LZ23) tvoří plastovou zakládací sadu pro založení zateplovacího systému (ETICS) pro tloušťky izolantu 50 až 300 mm.

více >

Profil balkonový BP 50/6 mm

Profil balkonový BP 50/6 mm

Profily a jejich příslušenství jsou dodávány v barvě přírodního hliníku o tl. plechu 1,4 mm

více >

Pružná těsnicí páska 80 (100, 120, 150)

Pružná těsnicí páska 80 (100, 120, 150)

Utěsnění kritických míst pod obklady a dlažby v případech vlhkostního zatížení třídy I, II, III, IV. Velmi dobré spojení s hydroizolačními hmotami Superflex 1, Superflex D 1 a Superflex D 2. Vysoká pevnost v tahu, odolnost proti vysokým teplotám, dobrá flexibilita i při nízkých teplotách. Odolnost proti chemikáliím – alkáliím, zředěným kyselinám a solným roztokům, polárním ředidlům (alkohol, keton). Nabídka pružných těsnících pásek v šířkách 80, 100, 120 a 150 mm a délkách 10 a 50 m.

více >

Pružná těsnicí páska vnitřní roh / Pružná těsnicí páska vnější roh

Pružná těsnicí páska vnitřní roh / Pružná těsnicí páska vnější roh

Pružné těsnicí rohové pásky pro dokonalé utěsnění přechodů podlaha - stěna v místě vnitřních a vnějších rohů. Používají se v kombinaci s robnou pružnou těsnicí páskou.

více >

PU tmel šedý

Těsnící tmel s velice dobrou přilnavostí na téměř všechny stavební hmoty – vhodný zejména na sklo, hliník a beton bez základního nátěru. Vhodný především pro dotěsnění keramických obkladů a dlažeb k některým stavebním prvkům jako jsou dveřní a okenní rámy, klempířské prvky, podlahové vpusti a jiné prostupy. Reakcí se vzdušnou vlhkostí vytvoří trvalou a elastickou těsnící hmotu. Možno použít také na spárování prefabrikovaných panelů a obvodových plášťů budov, přechodové spáry oken (včetně PVC) a dveří, spáry ve dřevu a kovu, pro lepení betonových a keramických desek. Nestékavý – tixotropní konzistence, dobrá přetíratelnost a odolnost proti UV záření, výborná odolnost proti vodě a zředěným chemikáliím.

více >

> Domů > Mapa stránek > Tisk > Kontakt > E-letter > Impressum
Cemix na facebooku Cemix na Youtube

LB Cemix, s.r.o. –  jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu:  zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení z programu Zelená úsporám i najít osvědčenou stavební firmu. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.

Mobilní verze webu