Produkty V-Z

Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací

Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací

Označení výrobku: 411

Malta pro zdění a spárování historického zdiva. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodná pro ruční a strojní zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Zrnitost a barevný odstín lze upravit podle požadavku odběratele.

více >

Vápenná památkářská omítka ruční

Vápenná památkářská omítka ruční

Označení výrobku: 124

Pro omítání především historických staveb. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Omítání všech klasických stavebních materiálů. Vhodná pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vápenná památkářská omítka strojní

Vápenná památkářská omítka strojní

Označení výrobku: 114

Pro omítání především historických staveb. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Omítání všech klasických stavebních materiálů. Vhodná pro strojní zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vápenný hydrát

Vápenný hydrát

Bílé vápno CL 90-S. Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. jako chemický výrobek používaný pro úpravu vody a neutrlizaci kyselých látek.

více >

Vápenný památkářský postřik

Vápenný památkářský postřik

Označení výrobku: 144

Postřik pro úpravu podkladu před omítáním čistě vápenných jádrových omítek. Vápenná památkářská omítka ruční a Vápenná památkářská omítka strojní, především na historických stavbách. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodný pro ruční a strojní zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev ke klasickým zdícím materiálům (cihly, přírodní kámen).

více >

Vápenný památkářský štuk

Vápenný památkářský štuk

Označení výrobku: 134

Pro povrchové úpravy čistě vápenných jádrových omítek Vápenná památkářská omítka ruční a Vápenná památkářská omítka strojní. Omítání především historických staveb. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vápenný památkářský štuk hrubý

Vápenný památkářský štuk hrubý

Označení výrobku: 134 h

Pro povrchové úpravy čistě vápenných jádrových omítek Vápenná památkářská omítka ruční a Vápenná památkářská omítka strojní. Omítání především historických staveb. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vápno nehašené

Vápno nehašené

Bílé vápno CL 90-Q. Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. jako chemický výrobek používaný pro úpravu vody a neutralizaci kyselých látek.

více >

Vnější štuk

Vnější štuk

Označení výrobku: 023

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vnější štuk bílý

Vnější štuk bílý

Označení výrobku: 023 b

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vnější štuk hrubý

Vnější štuk hrubý

Označení výrobku: 023 h

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vnější štuk hrubý bílý

Vnější štuk hrubý bílý

Označení výrobku: 023 h b

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vnější štuk jemný

Vnější štuk jemný

Označení výrobku: 023 j

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vnitřní štuk

Vnitřní štuk

Označení výrobku: 033

Pro tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Ruční nanášení ve vnitřním prostředí.

více >

Vnitřní štuk jemný

Vnitřní štuk jemný

Označení výrobku: 033 j

Pro tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Ruční nanášení ve vnitřním prostředí.

více >

Vymezovací podložka

Vymezovací podložka

Podložky určené pro vyrovnání nerovností podkladu pod zalkádací lištou v místě jeho kotvení.

více >

Vyrovnávací stěrka MULTI

Vyrovnávací stěrka MULTI

Označení výrobku: 155

Spolehlivá povrchová ochrana a kvalitní vyrovnání povrchu tepelně izolačních jádrových omítek Supertherm TO – jádrová omítka a Supertherm TO extra. Vynikající jako opravná vrstva (do tloušťky 5 mm) pro vyrovnání povrchů betonových konstrukcí a omítek s dostatečnou přídržností k podkladu ve vnějším i vnitřním prostředí. Vhodná jako podkladní vrstva pro šlechtěné omítky. Omítka je součástí tepelně izolačního omítkového systému Cemix.

více >

Výztužná síťovina

Výztužná síťovina

Sklovláknitá síť odolná alkalickému prostředí, určená pro vyztužení základní vrstvy zateplovacích systémů.

více >

Výztužný roh / Výztužný díl

Výztužný roh / Výztužný díl

Speciální díly pro rychlé vyztužení rohů otvorů.

více >

Zakládací lišta

Zakládací lišta

Lišta slouží k přesnému založení první řady izolačních desek. Je opatřena okapovým nosem pro odvod srážkové vody.

více >

Zarážecí hmoždinka

Zarážecí hmoždinka

Hmoždinky určené pro kotvení zakládací lišty k podkladu. Používají se minimálně 3ks na 1 m délky zakládací lišty.

více >

Zátky pro zapuštěnou montáž

Zátky pro zapuštěnou montáž

Souží pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR U 2G.

více >

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa

Označení výrobku: 311

Malta pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, štípané betonové bloky apod. Nezpůsobuje výkvěty na povrchu zdicích materiálů (prvků). Odstín cementově šedá.

více >

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa barevná

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa barevná

Označení výrobku: 311 c

Malta pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, štípané betonové bloky apod. Nezpůsobuje výkvěty na povrchu zdicích materiálů (prvků).

více >

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa

Označení výrobku: 111

Zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly.

více >

Zdicí malta 10 MPa

Zdicí malta 10 MPa

Označení výrobku: 021

Zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček, komínových těles z klasických materiálů (např. plné i lehčené cihly, cihelné a betonové bloky, tvárnice apod.). Není vhodná pro zdění konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.

více >

Zdicí malta 15 MPa

Zdicí malta 15 MPa

Označení výrobku: 031

Zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček, komínových těles z klasických materiálů (plné i lehčené cihly, cihelné a betonové bloky, tvárnice apod.). Malta umožňuje vytváření počáteční zakládací a vyrovnávací vrstvy pro zdění z broušených cihelných tvarovek typu THERM. Není vhodná pro zdění konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.

více >

Zdicí malta 5 MPa

Zdicí malta 5 MPa

Označení výrobku: 011

Zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů (např. plné i lehčené cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.). Není vhodná pro zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.

více >

Zdicí malta na pórobeton

Zdicí malta na pórobeton

Označení výrobku: 061

Ideální pro tenkovrstvé zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu.

více >

Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa

Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa

Označení výrobku: 041

Ruční zdění konstrukcí z vápenopískových a betonových bloků. Vysokopevnostní rychletuhnoucí malta se zvýšenou smykovou pevností ložných spár a se zvýšenou odolností proti sedání. Vhodná také jako zakládací malta pro broušené bloky typu THERM.

více >

Zimní přísada COOL

Zimní přísada COOL

Označení výrobku: COOL

Přísada pro urychlení procesu vysychání a tvrdnutí pastovitých omítek a vytváření finálních povrchových úprav stavebních konstrukcí ve vnějším prostředí při teplotách +1 °C až +10 °C. COOL technologie urychluje proces vysychání omítky; vytvrdnutí probíhá i za nižších teplot (již od +1 °C) a zvýšené vlhkosti vzduchu (až 90 %). Již čerstvě aplikovaná omítka odolává krátkodobému působení mrazu (přes noc do -5 °C) a mírnému dešti (ne bočním přívalovým srážkám). Poměr pro míchání přísady s pastovitou omítkou 1 : 1 (270 g : 25 kg). Zachovává stálost barev a ostatních vlastností omítek.

více >

Zušlechťující disperze

Zušlechťující disperze

Vodná polymerní disperze pro přípravu adhezních můstků (např. pro provádění sdružených potěrů na hladkých podkladech) a pro zušlechtění potěrových a maltových směsí. U čerstvých směsí snižuje hodnotu vodního součinitele, zvyšuje plasticitu a zvyšuje retenci vody, omezuje odpar vody a tvorbu smršťovacích trhlin. U vyzrálých hmot zvyšuje přídržnost, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, otěruvzdornost a chemickou odolnost, omezuje nasákavost a sklon ke sprašování povrchu. Umožňuje přípravu polymercementových malt a potěrů pro zabudované stěnové a podlahové vytápění a pro konstrukce s vyšším klimatickým a mechanickým namáháním.

více >

> Domů > Mapa stránek > Tisk > Kontakt > E-letter > Impressum
Cemix na facebooku Cemix na Youtube

LB Cemix, s.r.o. –  jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu:  zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení z programu Zelená úsporám i najít osvědčenou stavební firmu. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.

Mobilní verze webu