Produkty V-Z

Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací

Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací

Označení výrobku: 411

Malta pro zdění a spárování historického zdiva. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodná pro ruční a strojní zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Zrnitost a barevný odstín lze upravit podle požadavku odběratele.

více >

Vápenná památkářská omítka ruční

Vápenná památkářská omítka ruční

Označení výrobku: 124

Pro omítání především historických staveb. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Omítání všech klasických stavebních materiálů. Vhodná pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vápenná památkářská omítka strojní

Vápenná památkářská omítka strojní

Označení výrobku: 114

Pro omítání především historických staveb. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Omítání všech klasických stavebních materiálů. Vhodná pro strojní zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vápenný hydrát

Vápenný hydrát

Bílé vápno CL 90-S. Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. jako chemický výrobek používaný pro úpravu vody a neutrlizaci kyselých látek.

více >

Vápenný památkářský postřik

Vápenný památkářský postřik

Označení výrobku: 144

Postřik pro úpravu podkladu před omítáním čistě vápenných jádrových omítek. Vápenná památkářská omítka ruční a Vápenná památkářská omítka strojní, především na historických stavbách. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodný pro ruční a strojní zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev ke klasickým zdícím materiálům (cihly, přírodní kámen).

více >

Vápenný památkářský štuk

Vápenný památkářský štuk

Označení výrobku: 134

Pro povrchové úpravy čistě vápenných jádrových omítek Vápenná památkářská omítka ruční a Vápenná památkářská omítka strojní. Omítání především historických staveb. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vápenný památkářský štuk hrubý

Vápenný památkářský štuk hrubý

Označení výrobku: 134 h

Pro povrchové úpravy čistě vápenných jádrových omítek Vápenná památkářská omítka ruční a Vápenná památkářská omítka strojní. Omítání především historických staveb. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vápno nehašené

Vápno nehašené

Bílé vápno CL 90-Q. Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. jako chemický výrobek používaný pro úpravu vody a neutralizaci kyselých látek.

více >

VELVETA filcovaná

VELVETA filcovaná

Označení výrobku: 016 F

Pro jednovrstvé strojní omítání všech klasických stavebních materiálů ve vnitřním prostředí. Výhodná na povrchové úpravy vnitřního ostění oken po jejich výměně. Na malých plochách lze zpracovat i ručně. Možnost aplikace ve větších tloušťkách. Zkrácení doby zrání oproti klasickým jednovrstvým omítkám (zejména při nízké relativní vlhkosti vzduchu). Povrchová úprava filcováním.

více >

VELVETA filcovaná jemná

VELVETA filcovaná jemná

Označení výrobku: 016 Fj

Pro jednovrstvé strojní omítání všech klasických stavebních materiálů ve vnitřním prostředí. Výhodná na povrchové úpravy vnitřního ostění oken po jejich výměně. Na malých plochách lze zpracovat i ručně. Strojní, případně i ruční zpracování. Možnost aplikace ve větších tloušťkách. Zkrácení doby zrání oproti klasickým jednovrstvým omítkám (zejména při nízké relativní vlhkosti vzduchu). Povrchová úprava filcováním.

více >

VELVETA gletovaná

VELVETA gletovaná

Označení výrobku: 016 G

Pro jednovrstvé strojní omítání všech klasických stavebních materiálů ve vnitřním prostředí. Výhodná na povrchové úpravy vnitřního ostění oken po jejich výměně. Na malých plochách lze zpracovat i ručně. Možnost aplikace ve větších tloušťkách. Zkrácení doby zrání oproti klasickým jednovrstvým omítkám (zejména při nízké relativní vlhkosti vzduchu). Povrchová úprava gletováním.

více >

VELVETA lehčená

VELVETA lehčená

Označení výrobku: 036

Lehčená vnitřní jednovrstvá sádrová omítka se zvýšenou vydatností pro strojní, případně i ruční zpracování. Lze ji použít na všechny klasické stavební materiály. Je velmi vhodná na rychlé opravy vnitřního ostění oken po jejich výměně. Výhodou je zkrácení doby zrání při nízké vlhkosti vzduchu a možnost aplikace ve větších tloušťkách oproti klasickým jednovrstvým omítkám.

více >

Vnější štuk

Vnější štuk

Označení výrobku: 023

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vnější štuk bílý

Vnější štuk bílý

Označení výrobku: 023 b

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vnější štuk hrubý

Vnější štuk hrubý

Označení výrobku: 023 h

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vnější štuk hrubý bílý

Vnější štuk hrubý bílý

Označení výrobku: 023 h b

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vnější štuk jemný

Vnější štuk jemný

Označení výrobku: 023 j

Tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Povrchové úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí.

více >

Vnitřní štuk

Vnitřní štuk

Označení výrobku: 033

Pro tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Ruční nanášení ve vnitřním prostředí.

více >

Vnitřní štuk jemný

Vnitřní štuk jemný

Označení výrobku: 033 j

Pro tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. Ruční nanášení ve vnitřním prostředí.

více >

Vymezovací podložka

Vymezovací podložka

Podložky určené pro vyrovnání nerovností podkladu pod zalkádací lištou v místě jeho kotvení.

více >

Vyrovnávací stěrka MULTI

Vyrovnávací stěrka MULTI

Označení výrobku: 155

Spolehlivá povrchová ochrana a kvalitní vyrovnání povrchu tepelně izolačních jádrových omítek Supertherm TO – jádrová omítka a Supertherm TO extra. Vynikající jako opravná vrstva (do tloušťky 5 mm) pro vyrovnání povrchů betonových konstrukcí a omítek s dostatečnou přídržností k podkladu ve vnějším i vnitřním prostředí. Vhodná jako podkladní vrstva pro šlechtěné omítky. Omítka je součástí tepelně izolačního omítkového systému Cemix.

více >

Výztužná síťovina

Výztužná síťovina

Sklovláknitá síť odolná alkalickému prostředí, určená pro vyztužení základní vrstvy zateplovacích systémů.

více >

Výztužný roh / Výztužný díl

Výztužný roh / Výztužný díl

Speciální díly pro rychlé vyztužení rohů otvorů.

více >

Zakládací lišta

Zakládací lišta

Lišta slouží k přesnému založení první řady izolačních desek. Je opatřena okapovým nosem pro odvod srážkové vody.

více >

Zarážecí hmoždinka

Zarážecí hmoždinka

Hmoždinky určené pro kotvení zakládací lišty k podkladu. Používají se minimálně 3ks na 1 m délky zakládací lišty.

více >

Zátky pro zapuštěnou montáž

Zátky pro zapuštěnou montáž

Souží pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR U 2G.

více >

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa

Označení výrobku: 311

Malta pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, štípané betonové bloky apod. Nezpůsobuje výkvěty na povrchu zdicích materiálů (prvků). Odstín cementově šedá.

více >

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa

Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa

Označení výrobku: 111

Zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly.

více >

Zdicí malta 10 MPa

Zdicí malta 10 MPa

Označení výrobku: 021

Zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček, komínových těles z klasických materiálů (např. plné i lehčené cihly, cihelné a betonové bloky, tvárnice apod.). Není vhodná pro zdění konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.

více >

Zdicí malta 15 MPa

Zdicí malta 15 MPa

Označení výrobku: 031

Zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček, komínových těles z klasických materiálů (plné i lehčené cihly, cihelné a betonové bloky, tvárnice apod.). Malta umožňuje vytváření počáteční zakládací a vyrovnávací vrstvy pro zdění z broušených cihelných tvarovek typu THERM. Není vhodná pro zdění konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.

více >

Zdicí malta 5 MPa

Zdicí malta 5 MPa

Označení výrobku: 011

Zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů (např. plné i lehčené cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.). Není vhodná pro zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.

více >

Zdicí malta na pórobeton

Zdicí malta na pórobeton

Označení výrobku: 061

Ideální pro tenkovrstvé zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu.

více >

Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa

Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa

Označení výrobku: 041

Ruční zdění konstrukcí z vápenopískových a betonových bloků. Vysokopevnostní rychletuhnoucí malta se zvýšenou smykovou pevností ložných spár a se zvýšenou odolností proti sedání. Vhodná také jako zakládací malta pro broušené bloky typu THERM.

více >

Zimní přísada COOL

Zimní přísada COOL

Označení výrobku: COOL

Přísada pro urychlení procesu vysychání a tvrdnutí pastovitých omítek a vytváření finálních povrchových úprav stavebních konstrukcí ve vnějším prostředí při teplotách +1 °C až +10 °C. COOL technologie urychluje proces vysychání omítky; vytvrdnutí probíhá i za nižších teplot (již od +1 °C) a zvýšené vlhkosti vzduchu (až 90 %). Již čerstvě aplikovaná omítka odolává krátkodobému působení mrazu (přes noc do -5 °C) a mírnému dešti (ne bočním přívalovým srážkám). Poměr pro míchání přísady s pastovitou omítkou 1 : 1 (270 g : 25 kg). Zachovává stálost barev a ostatních vlastností omítek.

více >

Zušlechťující disperze

Zušlechťující disperze

Vodná polymerní disperze pro přípravu adhezních můstků (např. pro provádění sdružených potěrů na hladkých podkladech) a pro zušlechtění potěrových a maltových směsí. U čerstvých směsí snižuje hodnotu vodního součinitele, zvyšuje plasticitu a zvyšuje retenci vody, omezuje odpar vody a tvorbu smršťovacích trhlin. U vyzrálých hmot zvyšuje přídržnost, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, otěruvzdornost a chemickou odolnost, omezuje nasákavost a sklon ke sprašování povrchu. Umožňuje přípravu polymercementových malt a potěrů pro zabudované stěnové a podlahové vytápění a pro konstrukce s vyšším klimatickým a mechanickým namáháním.

více >

> Domů > Mapa stránek > Tisk > Kontakt > E-letter > Impressum
Cemix na facebooku Cemix na Youtube

LB Cemix, s.r.o. –  jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu:  zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení z programu Zelená úsporám i najít osvědčenou stavební firmu. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.

Mobilní verze webu