PENETRACE

DUPOX 2010

DUPOX 2010

Vzhledem k nízké viskozitě se používá především k penetraci savých minerálních podkladů. Ve větší tloušťce (tj. ve dvou vrstvách) lze použít na suchý vyzrálý podklad – zbytková (hmotnostní) vlhkost max. 8 %. Vhodný i jako konečná užitná vrstva, která je vystavena vysokému mechanickému namáhání. Pojivová báze pro výrobu polymer-malty / polymer-betonu – směs primeru a křemičitého písku vykazující vysokou pevnost v tlaku, tahu za ohybu a přídržnost k podkladu. Vysoká adheze k podkladu (např. betonu a potěrům), vysoká odolnost proti vodě, chemikáliím, četným louhům a kyselinám a ropným látkám (minerálním olej, benzín, nafta), odolnost vůči teplotnímu zatížení, otěru a obrusu, výborné fyzikálně mechanické parametry. Bezbarvá, transparentní hmota s nepatrnými sklony k žloutnutí.

Parametry:

Spořeba cca:cca 200-400 g/m2 kg/m2/1 nátěr
Balení:10, 5 nebo 3 (složka A+B) kg

Soubory ke stažení:

Technické listy: TL DUPOX 2010
Bezpečnostní listy - CLP (platné od 1. 6. 2015): BL DUPOX 2010 - složka A
 BL DUPOX 2010 - složka B
 
> Domů > Mapa stránek > Tisk > Kontakt > E-letter > Impressum
Cemix na facebooku Cemix na Youtube

LB Cemix, s.r.o. –  jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu:  zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení z programu Zelená úsporám i najít osvědčenou stavební firmu. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.

Mobilní verze webu