Zateplovací systémy

Přehled čísel SVT

Zateplením budovy snížíte spotřebu energie na vytápění a zároveň budete mít novou fasádu. Uspoříte vaše výdaje za teplo a chráníte životní prostředí. Přitom se vám vynaložené prostředky mohou vrátit již v řádu let.

Čerpejte dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM a stlačte vaše pořizovací náklady na zateplení na minimum. Neváhejte a kontaktujte naše specialisty, kteří Vám rádi pomohou s vyřízením Vaší žádosti:

Čechy západ: Luboš Bakla, tel. 733 695 732, lubos.bakla@cemix.cz
Čechy východ: Martin Váško, tel. 602 481 672, martin.vasko@cemix.cz

Morava sever: Ing. Daniel Majer, tel. 777 758 952, daniel.majer@cemix.cz
Morava jih: Miloš Šolc, tel. 733 695 713, milos.solc@cemix.cz

logo CemixTHERMPro obecnou informaci o zateplovacích systémech Cemixtherm přejděte na mikrostránku www.spickovezatepleni.cz

 

 

S výběrem zateplovacího systému pro Váš dům Vám pomůže Průvodce systémy

Odborná konzultace, cenové kalkulace, nákup zateplovacích systémů

Orientační přehled barevných odstínů fasádních materiálů Cemix

 

  

Cemixtherm DIFU MW

 

Cemix THERM DIFU

Zateplovací systém s nejvyšší evropskou kvalitou a s difuzně propustnou základní vrstvou. Nabízí řešení pro zákazníka, který hledá zateplení domu s vysokými nároky na prodyšnost. Uvedené vlastnosti systému jsou zajištěny použitím speciální stěrkové hmoty s názvem Cemix Lepicí a stěrkovací hmota DIFUZNÍ s µ ≤ 8!

 

Přednosti:

výborné tepelněizolační vlastnosti

- vynikající parametr paropropustnosti

- snadná montáž

Dokumenty:

Cemitherm DIFU MW - certifikáty

Cemixtherm DIFU MW - prohlášení o vlastnostech

Cemitherm DIFUMW MW - technologický předpis

Cemixtherm DIFU MW  - technologický předpis (Příloha 1 - KZP)

Cemixtherm DIFU MW  - technologický předpis (Příloha 2 - Přetíratelnost)

Cemixtherm DIFU MW - technologický předpis (Příloha 3 - Detaily)

Cemixtherm DIFU MW - technický list

 


 

Cemixtherm COMFORT EPS

 

Cemix THERM P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zateplovací systém s Evropským technickým schválením a Osvědčením cechu zateplovačů budov (kvalitativní třída A). Jako tepelněizolační deska se používá expandovaný pěnový polystyrén fasádní. Desky se lepí k podkladu a následně armují univerzálním materiálem Cemix Lepicí a stěrkovací hmota COMFORT. Tmel se nanáší po obvodu desky a min.  ve třech bodech uprostřed plochy desky nebo celoplošně zubovým hladítkem. Minimální plocha styku desky s podkladem je 40 %.

 

Přednosti:

- výborné tepelněizolační vlastnosti

- nižší pořizovací cena oproti sytémům s minerální vlnou

- snadná montáž

- splňuje nejvyšší nároky na certifikaci

Omezení:

- omezené použití do výška max. 22,5 m nad terénem z důvodů požární ochrany

Dokumenty:

Cemixtherm COMFORT EPS, Cemixtherm COMFORT EPS SILVER - certifikáty

Cemixtherm COMFORT EPS - prohlášení o vlastnostech

Cemixtherm COMFORT EPS - technologický předpis

Cemixtherm COMFORT EPS - technologický předpis (Příloha 1 - KZP)

Cemixtherm COMFORT EPS - technologický předpis (Příloha 2 - Přetíratelnost)

Cemixtherm COMFORT EPS - technologický předpis (Příloha 3 - Detaily)

Cemixtherm COMFORT EPS - technologický předpis (Příloha 4 - Systém bez kotvení hmoždinkami)

Cemixtherm COMFORT EPS - technický list

 


 

Cemixtherm COMFORT EPS SILVER

Cemix THERM P SILVER

 

Tento systém vychází z prověřeného a certifikovaného (podle ETAG 004) systému Cemixtherm COMFORT EPS. Výhodou systému Cemixtherm COMFORT EPS SILVER je však použití šedého expandovaného polystyrénu (EPS) s přísadou grafitu.

 

Přednosti:

- grafit způsobuje šedé zabarvení EPS a zároveň zvyšuje jeho účinnost. Je tak dosaženo o 20% lepších tepelněizolačních vlastností šedého polystyrénu, a tím i celého systému zateplení.

výborné tepelněizolační vlastnosti

- nižší pořizovací cena oproti sytémům s minerální vlnou

- snadná montáž

- splňuje nejvyšší nároky na certifikaci

Dokumenty:

viz Cemixtherm COMFORT EPS

 

ČSA ocenění

VEGA/NSC Ocenění

 
 
 

Cemixtherm PROFI EPS

Cemix THERM P

 

Zateplovací systém s evropskou kvalitou. Základem je polystyrenový izolant a  jako stěrkovací hmota je použit výrobek Cemix Lepicí a stěrkovací hmota PROFI.

Přednosti:

- ETA

výborné tepelněizolační vlastnosti

- nižší pořizovací cena oproti sytémům s minerální vlnou

- snadná montáž

- další dodatečná úspora nákladů při zachování vysokého standardu díky stěrce PROFI

Omezení:

- omezené použití do výška max. 22,5 m nad terénem z důvodů požární ochrany

- nemá certifikát CZB

Dokumenty:

Cemixtherm PROFI EPS - certifikáty

Cemixtherm PROFI EPS - prohlášení o vlastnostech

Cemixtherm PROFI EPS - technologický předpis - viz THERM P

Cemixtherm PROFI EPS - technický list

 

 

 

   

Cemixtherm K EPS

 

Cemix THERM K

Ocenění Spektra

Zateplovací systém s národním certifikátem. Jako izolant systém obsahuje expandovaný pěnový polystyrén. Povrchovou úpravu zde na rozdíl od ostatních systémů tvoří obklad z keramických či cihelných obkladových prvků.

 

Přednosti:

- speciální konstrukce systému umožňuje vyšší hmotnostní zatížení povrchovou úpravou

- alternativní vzhled ke klasickým povrchovým úpravám

Dokumenty:

Cemixtherm K EPS - certifkát

Cemixtherm K EPS - prohlášení o shodě

Cemixtherm K EPS - technologický předpis

Cemixtherm K EPS - technologický předpis (Příloha 1 - KZP)

Cemixtherm K EPS - technologický předpis (Příloha 3 - Detaily)

Cemixtherm K EPS - technický list

 


Cemixtherm K MW

 Cemixtherm K MW

Varianta zateplovacího systému s kermaickým obkladem, kde izolant tvoří destky z minerální vlny s podélným či příčným vláknem.

 

Přednosti:

- viz Cemixtherm K EPS

Dokumenty:

Cemixtherm K MW - certifkát

Cemixtherm K MW - prohlášení o shodě

Cemixtherm K MW - technologický předpis

Cemixtherm K MW - technologický předpis (Příloha 1 - KZP)

Cemixtherm K MW - technologický předpis (Příloha 3 - Detaily)

Cemixtherm K MW - technický list


 

Cemixthem INTERIO

 

Interio

Systém interiérového zateplení stěn s polystyrénovým izolantem.

 

Přednosti:

- možnost použití v  případech, kdy není možné provádět vnější zateplení

- možnost zateplení pouze jednotlivých místností

- odpadají nároky na náročnou přípravu související s vnějím zateplením (lešení, povětrnostní podmínky apod).

Omezení:

- nepříznivé ovlivnění vlhkostní bilance v konstrukci zdiva

- ztráta výhody akumulace tepla ve zdivu

- zvýšené nároky na provoz v mísnosti (pravidelné větrání)

Dokumanty:

 Cemixtherm INTERIO - certifkáty


 

Cemixtherm BASIC EPS

 

 Cemix THERM P BASIC

Zateplovací systém s národním certifikátem. Způsob montáže včetně materiálů jsou shodné se systémem THERM P vyjma použitého lepidla a následné stěrky, kterým je v tomto případě výrobek Cemix Lepicí a stěrkovací hmota BASIC.

 

Přednosti:

výborné tepelněizolační vlastnosti

- nižší pořizovací cena oproti sytémům s minerální vlnou

- snadná montáž

- významná úspora nákladů při zachování vysokého standardu díky stěrce BASIC

Omezení:

- omezené použití do výška max. 22,5 m nad terénem z důvodů požární ochrany

- má pouze národní certifikaci

Dokumenty:

Cemixtherm BASIC EPS - certifkáty

Cemixtherm BASIC EPS - prohlášení o shodě

Cemixtherm BAISC EPS - technologický předpis

Cemixtherm BASIC EPS - technologický předpis (Příloha 1 - KZP)

Cemixtherm BASIC EPS - technologický předpis (Příloha 2 - Přetíratelnost)

Cemixtherm BASIC EPS - technologický předpis (Příloha 3 - Detaily)

Cemixtherm BASIC EPS - technický list

 


Cemixtherm BASIC EPS SILVER

 
Cemix THERM P SILVER

Varianta systému Cemixtherm COMFORT EPS SILVER s národním certifikátem, kde jako lepicí a stěrkovací hmota je použit výrobek Cemix Lepicí a stěrkovací hmota BASIC.

 

Přednosti:

- grafit způsobuje šedé zabarvení EPS a zároveň zvyšuje jeho účinnost. Je tak dosaženo o 20% lepších tepelněizolačních vlastností šedého polystyrénu, a tím i celého systému zateplení.

výborné tepelněizolační vlastnosti

- nižší pořizovací cena oproti sytémům s minerální vlnou

- snadná montáž

- významná úspora nákladů při zachování vysokého standardu díky stěrce BASIC

Omezení:

- omezené použití do výška max. 22,5 m nad terénem z důvodů požární ochrany

- má pouze národní certifikaci

Dokumenty:

- viz THERM P BASIC

 


Cemixtherm WOOD EPS

 

Cemix THERM P WOOD

Spektra 2012

ČSA Ocenění

 

Novinka v sortimentu značky Cemix. Certifikovaný zateplovací systém pro moderní dřevokonstrukce včetně starších staveb typu OKAL nebo dokonce pro průmyslové haly, kde opláštění budovy tvoří trapézový plech.

 

Přednosti:

Speciální hmoty a způsob kotvení umožňují aplikaci systému na nestandardní podklady.

Dokumenty:

Cemixtherm WOOD EPS - certifkáty

Cemixtherm WOOD EPS - prohlášení o shodě

Cemixtherm WOOD EPS - technologický předpis

Cemixtherm WOOD EPS - technologický předpis (Příloha 1 - KZP)

Cemixtherm WOOD EPS - technologický předpis (Příloha 2 - Přetíratelnost)

Cemixtherm WOOD EPS - technologický předpis (Příloha 3 - Detaily)

Cemixtherm WOOD EPS - technický list


Cemixtherm COMFORT MW

 

Cemix THERM M

Zateplovací systém s Evropským technickým schválením a osvědčením Cechu zateplovačů budov (kvalitativní třída A). U tohoto systému se desky z minerální vlny opět lepí a následně armují univerzálním materiálem Cemix Lepicí a stěrkovací hmota COMFORT, který se nanáší na desku s kolmou orientací vlláken (plocha pokrytí desky při lepení je 100 %). V případě desek s podélnou orientací vláken se může nanášet po obvodu desky a min. ve třech bodech uprostřed (plochy pokrytí desky při tomto způsobu lepení je min. 40 %).

 

Přednosti:

- výborné tepelněizolační vlastnosti

- bez výškového omezení

- lepší z hlediska paropropustnosti a zvukověizolačních vlastností

- splňuje nejvyšší nároky na certifikaci

Omezení:

- vyšší pořizovací cena

- náročnější montáž

Dokumenty:

Cemixtherm COMFORT MW - certifikáty

Cemixtherm COMFORT MW - prohlášení o vlastnostech

Cemixtherm COMFORT MW - technologický předpis

Cemixtherm COMFORT MW - technologický předpis (Příloha 1 - KZP)

Cemixtherm COMFORT MW - technologický předpis (Příloha 2 - Přetíratelnost)

Cemixtherm COMFORT MW - technologický předpis (Příloha 3 - Detaily)

Cemixtherm COMFORT MW - technický list

 


 

Cemixtherm PROFI MW

Cemix THERM M

 

Zateplovací systém s národním certifikátem. Základem je izolant z minerální vlny a  jako stěrkovací hmota je použit výrobek Cemix Lepicí a stěrkovací hmota PROFI.

Přednosti:

- výborné tepelněizolační vlastnosti

- bez výškového omezení

- lepší z hlediska paropropustnosti a zvukověizolačních vlastností

- další dodatečná úspora nákladů při zachování vysokého standardu díky stěrce PROFI

Omezení:

- vyšší pořizovací cena

- náročnější montáž

- nemá certifikát CZB

Dokumenty:

Cemixtherm PROFI MW - certifikáty

Cemixtherm PROFI MW - prohlášení o vlastnostech

Cemixtherm PROFI MW - technologický předpis - viz THERM M

Cemixtherm PROFI MW - technický list


Cemixtherm BASIC MW

 

Cemix THERM M

Zateplovací systém s národním certifikátem. Způsob montáže včetně materiálů jsou shodné se systémem Cemixtherm MW COMFORT vyjma použitého lepidla a následné stěrky, kterým je v tomto případě výrobek Cemix Lepicí a stěrkovací hmota BASIC.

 

Přednosti:

- výborné tepelněizolační vlastnosti

- bez výškového omezení

- lepší z hlediska paropropustnosti a zvukověizolačních vlastností

- významná úspora nákladů při zachování vysokého standardu díky stěrce BASIC

Omezení:

- vyšší pořizovací cena

- náročnější montáž

- má pouze národní certifikát

Dokumenty:

Cemixtherm BASIC MW - certifikáty

Cemixtherm BASIC MW - prohlášení o shodě

Cemixtherm BASIC MW - technologický předpis

Cemixtherm BASIC MW - technologický předpis (Příloha 1 - KZP)

Cemixtherm BASIC MW - technologický předpis (Příloha 2 - Přetíratelnost)

Cemixtherm BASIC MW - technologický předpis (Příloha 3 - Detaily)

Cemixtherm BASIC MW - technický list

 


> Domů > Mapa stránek > Tisk > Kontakt > E-letter > Impressum
Cemix na facebooku Cemix na Youtube

LB Cemix, s.r.o. –  jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu:  zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení z programu Zelená úsporám i najít osvědčenou stavební firmu. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.

Mobilní verze webu