LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  O společnosti LB Cemix

  Cemix podpořil další projekty „Sociální automobil“

  Koncem minulého roku se podařilo předat 2 sociální automobily Dacia Dokker v regionech, kde má společnost LB Cemix svoje výrobní závody Loděnice a Studénka.

  Podařilo se tak navázat spolupráci s VČELKA senior care, o.p.s. Posláním této organizace je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím.

  Druhý automobil bude sloužit příspěvkové organizaci Domov NaNovo, která zaštiťuje domov pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce a chráněné bydlení v Novém Jičíně.

  Bohužel, vzhledem k nařízení vlády České republiky musely být automobily předány bez účasti sponzorů a veřejnosti. Jsme proto moc rádi, že i v této nelehké době jsme mohli přispět dobré věci.

   

  Ing. Michal Mišina
  Předání sociálního automobilu se zúčastnil Ing. Michal Mišina, místostarosta města Beroun Auto Domov NaNovo .<>
  Auto bude sloužit domovu pro osoby se zdravotním postižením, Domov NaNovo ve Studénce

   

  DOMOV NANOVO

  VČELKA senior care, o.p.s.