LB Cemix, s.r.o.

  O společnosti LB Cemix

  Cemix snižuje ekologickou zátěž efektivní recyklací obalů

  Společnost LB Cemix, s.r.o. patří mezi společnosti, jež mají ve své firemní kultuře pevně zakotvenou ochranu životního prostředí, kterou aktivně uplatňují ve výrobě. Z dlouhodobého hlediska je pro značku Cemix jedním z nejdůležitějších opatření efektivní sběr a recyklace obalového materiálu prostřednictvím autorizované společnosti EKO-KOM.

  Účastí v systému EKO-KOM se v roce 2014 podařilo snížit produkci skleníkových plynů o 1145,30 tun CO2. Jen tak pro představu, jde o podobné množství oxidu uhličitého, jaké dokáže za rok vyprodukovat až pět set osobních automobilů.

  Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM provozuje celorepublikový systém pro třídění, recyklaci a využití obalového odpadu od roku 1999. Od svého vzniku do konce roku 2014 zajistil systém EKO-KOM pro své klienty využití a recyklaci téměř 7,5 milionů tun odpadů z obalů.

   

  EKO-KOM osvědčení