LB Cemix, s.r.o.

  O společnosti LB Cemix

  Nová smuteční síň Centrální hřbitova v Havířově-Šumbarku

  Město Havířov dokončilo v loňském roce jednu z nejnáročnějších investičních akcí – rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku. Součástí bylo i postavení nové smuteční síně, jejíž interiéry zdobí omítky imitující pohledový beton od výrobce LB Cemix.

  Stavba smuteční síně má atypické křivky pocházející z dílny projekční kanceláře Projekt 2010 s.r.o. Na obdélníkovém půdorysu přízemní části se nachází vstupní a komunikační část síně, včetně technického a provozního zázemí. Vyšší část reprezentuje válec o elipsovitém půdorysu, ve kterém je situován prostor centrální obřadní síně.

  Fasáda objektu si ponechává strohý a moderní výraz, který na sebe nepoutá nežádoucí pozornost. Je řešena jako provětrávaná, s obkladem ze sklovláknobetonových desek se strukturovaným povrchem. Zatímco nižší část objektu je laděná do tlumeného odstínu světle šedé (přírodní beton), vyšší část objektu navrhli projektanti v rezavě červeném odstínu.

  Smuteční síň Havířov – pohled zvenčí

  S barevným řešením fasády objektu koresponduje i interiér. Převážnou část vnitřních omítek tvoří materiály LB Cemix, s.r.o. imitující pohledový beton. Imitace betonu dosáhli řemeslníci díky kombinaci dvou typů kreativních omítek o různé zrnitosti. Každá z použitých omítek byla probarvena do jiného odstínu, a tím je dána výsledná barevnost. Omítky se na podklad nanášejí speciální technikou pomocí nerezového hladítka. Nejprve se na dostatečně vyrovnaný a napenetrovaný podklad celoplošně nanáší Cemix MAGIC DECOR LIGHT o zrnitostí 1,0 mm. Tato omítka se následně lehce zatočí plastovým hladítkem. Po vyschnutí se do povrchu vtírá Cemix MAGIC DECOR FINE, která se vyznačuje velmi jemnou strukturou. Řemeslníci dosáhli kýženého efektu tahy naplocho položeného hladítka, přičemž druhá vrstva omítky nesmí celoplošně překrýt podklad. Naopak v něm musí být viditelné drobné prohlubně a nerovnosti. „Před realizací byly projektantem a dozorem investora schváleny vzorky a barevné řešení kreativních omítek. Současně bylo nutné před realizací všechny řemeslníky zaškolit, aby materiál nanášeli jednotnou technikou. Výsledný efekt se odvíjí od řemeslné zručnosti i správné techniky nanášení,“ říká za společnost LB Cemix její projektový specialista Marek Pňaček. Zhotovitelem stavby je společnost Ridera stavební, a.s. se sídlem v Ostravě.

  S imitací betonu na stěnách ladí keramická dlažba na podlahách v odstínu přírodního betonu. Naopak kontrastně působí dřevěné obklady z hoblovaných latí v hřejivém odstínu americká třešeň, které se objevují v částech místností, včetně hlavní obřadní síně.

  Práce na rekonstrukci centrálního hřbitova v Havířově – Šumbarku zahrnovaly kromě výstavby nové smuteční síně i rozšíření kapacity pohřebiště a opravu přístupových komunikací a rozšíření kapacity pro parkování. Práce probíhaly v několika stavebních etapách a vyšly na více než 50 miliónů korun.

  Smuteční síň Havířov - detail schodiště 1Smuteční síň Havířov - interiérSmuteční síň Havířov - detail schodiště 1Smuteční síň Havířov - detail imitace betonu