LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  O společnosti LB Cemix

  Informace o úpravě brutto ceníku od 7. 2. 2022

  Vážení obchodní přátelé,

  i přes naší maximální snahu udržet stávající cenovou úroveň našich výrobků, Vás musíme, bohužel, informovat o další úpravě ceníku našich výrobků, a to s platností od 7. 2. 2022.

  O konkrétních změnách ceníku, budete v nejbližších dnech detailně informováni. Naše úvaha je taková, že ceník budeme upravovat podle skupin výrobků a v několika % úrovních, dle přímého vlivu nárůstu našich vstupů na konkrétní výrobky. Mezi hlavní vlivy ovlivňující úpravu cen, řadíme především růst cen v oblasti cementu, vápenných produktů, chemie a ostatních aditiv, masivním nárůstem energií, dopravních nákladů a v neposlední řadě i nárůst mezd způsobený inflací.

  Věříme, že i přes tento skokový nárůst cen, budeme mít společně úspěšnou obchodní sezónu a dokážeme toto období zvládnout.

  Zároveň bych Vám chtěl touto cestou popřát hodně zdraví v roce 2022!

   

  Celé znění oznámení v dokumentu níže:

  Úprava cen – Oznámení obchodního ředitele (67 kB)