LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  O společnosti LB Cemix

  Neobyčejná proměna obyčejného paneláku

  V příštím roce plánuje příbramská radnice zahájit dlouho odkládanou revitalizaci sídliště Křižáky. Nepořádek a celková sešlost veřejného prostoru se stala trnem v oku místních obyvatel. Lokalitě prospívá i postupná oprava jednotlivých panelových domů. Za velmi zdařilou se dá označit nedávná rekonstrukce Bytového domu v ulici Budovatelů.

    Cemixtherm K Příbram 1  

  Cílem revitalizace sídliště Křižáky je zkvalitnění veřejného prostoru, celkové zklidnění lokality, zajištění dostatečných prostor pro zastavení a relaxaci, ale na druhé straně i přiměřených podmínek pro živější, volnočasové aktivity. V tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace a stavební úřad vyhodnocuje žádost o stavební povolení. Po vizuální stránce by se projektanti klidně mohli inspirovat podobou nedávno zrekonstruovaného domu v ulici Budovatelů. Panelová sídliště se nám v posledních letech před očima mění v pestrobarevné stavebnice. Bytový dům Budovatelů ale kráčí jiným směrem. Tvůrci projektu vsadili na decentní odstíny šedé a bílé a jako jediný výraznější akcent na fasádě nechali působit černé orámování lodžií.

  Inspiraci funkcionalistickou estetikou v sobě nezapře ani volba maloformátových, čtvercových obkladů v přízemních partiích domu od výrobce RAKO. Ty byly použity jako součást certifikovaného vnějšího zateplovacího systému Cemixtherm K EPS od výrobce LB Cemix. Oba zmiňovaní výrobci jsou členem skupiny Lasselsberger a dlouhodobě spolupracují. Projektanti tak vsadili na předem odzkoušené a ověřené systémové řešení, které působí skvěle po vizuální stránce, ale zároveň poskytuje fasádě efektivní ochranu proti mechanickému namáhání. Odolnost a trvanlivost fasády byla ostatně jednou z priorit kvůli blízkosti nízkoprahového centra pro děti a mládež a obavám z vandalismu.

  Cemixtherm K EPS je použitelný nejen v přízemních a nejvíce exponovaných částech fasády, jako jsou sokly domu, domovní průchody nebo průjezdy, ale skýtá zajímavé možnosti pro moderní kombinace omítek a obkladu v rámci celé plochy zateplení. Základem systému je klasický a mnoha realizacemi prověřený vnější tepelněizolační kompozitní systém Cemixtherm, který byl pro potřeby instalace cihelných pásků nebo keramických obkladů upraven tak, aby vyhovoval zvýšeným nárokům na únosnost vzhledem k hmotnosti a dalším specifickým vlastnostem obkladů.

  Systém byl certifikován a vyzkoušen mimo jiné i pro obklad z keramické dlažby RAKO TAURUS S07. Tato neglazovaná dlažba je mechanicky odolná a má hladký, nenasákavý a tudíž dobře čistitelný povrch. Vyrábí se v několika barevnostech a rozměrových variantách, na bytový dům v Příbrami byly konkrétně použity dlaždice čtvercového formátu 20×20 cm.

  Lepení obkladu se provádělo speciálním flexibilním lepidlem CEMIX FLEX EXTRA. To je velmi důležitou součástí celého systému, kterou jsou upevněny obkladové prvky k základní vrstvě ETICS. Jedná se o pružné lepidlo s vynikající přídržností k podkladu, splňující všechny náročné požadavky na upevnění povrchové vrstvy systému. Parametry lepidla odpovídají kategorii C2TES1. Mimo zateplovací systém je lepidlo vynikající zejména do míst, kde dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého teplotního pnutí obkladu.

  V nadzemních podlažích střídá keramické obklady zatíraná Cemix Silikonová omítka o zrnitosti 2 mm. Projektanti zvolenou barevností citlivě vypíchli geometrii a rytmiku objektu a udělali z ní přednost, místo aby ji ukryli do barevného chaosu, jak bývá u sanovaných panelových domů běžnou praxí. Pokud se v příštím roce naplní představy příbramských radních a Křižák získá nová, kultivovaná veřejná prostranství, může se lokalita rozvíjet v příjemné místo pro bydlení.

  Cemixtherm K Příbram 2Cemixtherm K Příbram 3