LB Cemix, s.r.o.

  O společnosti LB Cemix

  Recyklací Cemix ušetřil škodliviny v ovzduší

  Ekologie a ochrana životního prostředí je nedílnou součástí filozofie společnosti Cemix. Výrobce na trh uvádí ekologické výrobky, dbá o ekologickou výrobu a transport. Výrobní proces a uvádění nových výrobků na trh jsou spojeny i s produkcí obalového materiálu a jedním z důležitých ekologických opatření společnosti LB Cemix je proto efektivní sběr a recyklace obalového materiálu prostřednictvím autorizované společnosti EKO-KOM. 

  Zapojením společnosti LB Cemix do systému EKO-KOM se v minulém roce podařilo zpětně odebrat a zrecyklovat 633 tun obalových odpadů. Cemix tak umožnil třídění odpadů více než 17 200 obyvatelům. Recyklací v rámci EKO-KOM snížil Cemix produkci skleníkových plynů o 1150 tun CO2. Jen tak pro představu, jde o podobné množství oxidu uhličitého, jaké dokáže za rok vyprodukovat až 541 osobních automobilů. Uspořená energie odpovídá stejnému množství, jaké se spotřebuje na veřejné osvětlení v Praze za 50 dní.

  Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM provozuje celorepublikový systém pro třídění, recyklaci a využití obalového odpadu od roku 1999. Za uplynulých 15 let obyvatelé přes ni vytřídili přes osm miliónů tun odpadů. 

   

  Osvědčení EKOKOM