LB Cemix, s.r.o.

    O společnosti LB Cemix

    Rekonstrukce a sanace v praxi 2014

    Rekonstrukce a sanaceZveme vás na sérii seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi 2014. Cílem tohoto cyklu seminářů je předat odborné veřejnosti informace pro navrhování správných, funkčních a spolehlivých technických řešení používaných při rekonstrukcích a výstavbě budov. Přednášející jsou připraveni problémy a chyby v projektech i realizaci na příkladech z praxe nejen pojmenovat, ale navrhnout cesty jak těmto problémům již ve fázi návrhu předcházet, nebo jak tyto problémy řešit.