LB Cemix, s.r.o.

    O společnosti LB Cemix

    Společnost LB Cemix je partnerem Asociace dodavatelů montovaných domů

    Společnost LB Cemix se stala členem Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Patří tak mezi seskupení výrobců a dodavatelů, kteří splňují přísné požadavky na návrh i realizaci stavby podle certifikace Dokument národní kvality. Tento dokument zajišťuje technickou kvalitativní úroveň montovaných staveb na bázi dřeva formou nepovinné certifikace, která má přísnější požadavky na výrobce materiálů a montáž staveb, než certifikace zákonná. Tato certifikace je velmi důležitá a slouží jako nástroj pro zkultivování trhu s dřevostavbami. Společným cílem je tak neustálé zlepšování parametrů staveb a zvyšování kvality ve prospěch zákazníka.

    Asociace dodavatelů montovaných domů – logo
    Asociace dodavatelů montovaných domů – certifikát