LB Cemix, s.r.o.

  O společnosti LB Cemix

  Systémová řešení rekonstrukcí balkonů a lodžií – inovace společnosti LB Cemix

  Základním systémem pro vytvoření povrchové úpravy s keramickými nášlapnými plochami a odvodněním nášlapné plochy, pouze za pomocí keramických dlaždic a okapových tvarovek je systém Cemix MAX. Podstatnou výhodou systému Cemix MAX je eliminace nerovností a špatného zaúhlování samotné nosné konstrukce balkonového tělesa.

  Systém doznal změn hlavně v řešení spárování poslední (krajní) řady keramických tvarovek, kde již spára není pouze vyplňována cementovou spárovací maltou, ale tato je nahrazena, jak v podélných tak příčných spárách trvale pružným těsnicím tmelem z kartuší, buď na bázi polyuretanů, nebo ještě lépe MS polymerů, které jsou méně náročné při přípravě podkladů pro vlastní aplikaci tmelu. Nejsou natolik závislé na zbytkové vlhkosti ve spárách, dokonale pružně spojují jednotlivé stavební prvky a bezproblémově uzrávají i při prudké změně počasí, kdy je například aplikovaný tmel zalit srážkovou vodou.

   

  Balkón MAX

  Schéma balkonového systému Cemix MAX

   

  Druhým ze základních systémů pro provádění rekonstrukcí balkonů a lodžií je systém Cemix KLASIK:

  Inovace se týká hlavně okapových plechů a jejich uchycení, a volby jiné formy aplikace hydroizolační stěrkové cementové hmoty Cemix Hydroizolační stěrka 1K.

  Podrobně o jednotlivých změnách:

  1.V systému Cemix KLASIK lze v současné době použít okapové plechy z taženého hliníku v tloušťce 1,4 mm s perforací. Jsou doplněné o již z výroby dodávaných rohy 25/25 cm dodávané již z výroby, jak z přírodního hliníku, tak na objednávku v jeho alternativních úpravách (eloxování). Typ hliníkových plechů je AL PB 50/6. Technologická úprava systému však nebrání použití klasických hliníkových plechů z raženého a barevně tónovaného plechu 0,6 mm.

  2.Druhou technologickou úpravou je využití butylových samolepicích izolačních pásů šířky 100 mm, které usnadní snazší uchycení okapových hliníkových plechů a zároveň zabrání přímému styku s cementovou stěrkovou hydroizolací Cemix HS1K při němž by mohlo docházet nežádoucím reakcím mezi oběma nesourodými materiály.

  3.Třetí změna se týká Cemix Hydroizolační stěrky 1K a její aplikace. Hydroizolační stěrka se po důkladném rozmíchání nanáší na zvlhčený povrch, v první vrstvě, pomocí zubového ocelového hladítka 4 X 4 mm a po vyzrání do stavu pochůznosti (cca 6 hodin), se druhá vrstva hydroizolační stěrky nanese kolmo na stávající zuby upravenou stěrku, pomocí plochého ocelového hladítka.

        

  Balkón KLASIK

  Schéma balkonového systému Cemix KLASIK

   

  Více informací naleznete na stránce Servis/Ke stažení/Pracovní postupy >

  Copyright © 2017 - 2018 LB Cemix, s.r.o. | Impressum

  Informace o ochraně spotřebitele

  LB Cemix, s.r.o. – jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu: zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení z programu Zelená úsporám i najít osvědčenou stavební firmu. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.