LB Cemix, s.r.o.

  O společnosti LB Cemix

  Titul Realizace roku 2015 získala stavba se špičkovými materiály od značky Cemix

  Časopis Spektra vyhlásil v letošním roce již 11. ročník soutěže Ocenění roku 2015. V kategorii Realizace roku 2015 získala titul rekonstrukce Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Autoři vítězné realizace - Pozemní stavitelství Zlín, a.s. - vsadili při rekonstrukci na výrobky a systémy od společnosti LB Cemix. Vyplatilo se. Stavba si zachovala mimořádně autentický ráz, nově ale získala optimální energetickou bilanci a skvělé užitné vlastnosti.

   

  Spektra realizace 2015  Spektra realizace - diplm

   

  Krajská nemocnice Tomáše Bati prochází modernizací postupně. Ocenění časopisu Spektra se týká rekonstrukce pavilonu č. 23, který byl dokončen v květnu letošního roku. Sanace vnějšího pláště jmenovaného pavilonu byla podmíněna zachováním typického vzhledu fasády za použití obkladových prvků z cihelných pásků v kombinaci se zateplením objektu.  Kromě toho bylo nutné zrekonstruovat balkony nacházející se po obvodu celé budovy.

  A jaké materiály, použité při rekonstrukci, stojí za povšimnutí? Pro objekty obložené keramickými prvky je určen certifikovaný zateplovací systém ETICS Cemix THERM K. Na pavilon bylo aplikováno celkem 5 000 m2 fasádního zateplení. Pro spárování cihelných pásků typu ALTEK využila firma letošní inovaci od výrobce - Cemix Spárovací maltu pro lícové zdivo 10.  Tato spárovací malta byla modifikována tak, aby bezpečně vyplnila spáry i mezi velmi nasákavými typy obkladových prvků, kam se řadí právě použité cihelné pásky. 

  Samostatnou kapitolou při rekonstrukci zlínské nemocnice byla oprava balkonů. Jinak postupovala firma Pozemní stavitelství Zlín u přízemních balkonů s původním obložením z cihelných pásků, jinak u balkonů ve vyšších podlažích, které byly původně opatřeny stříkanými omítkami. Plochy balkonů se žebrováním byly upraveny speciální válečkovanou omítkou Cemix Cemroll akrylát.

  A na závěr stručně o firmě Pozemní stavitelství Zlín, a.s. Nejde o žádného nováčka, společnost byla založena fondem národního majetku 30.4. 1992 jako nástupnická organizace stejnojmenného státního podniku. Věnuje se bytové, občanské a technické výstavbě v regionu Moravy, v Praze a Severních Čechách.

   

  foto Spektra realizace 2015

  Titul převzali (zleva): Bc. Jakub Jaroš, Ing. Michal Mišina

   

  Nemocnice Tomáše Bati

  Nemocnice Tomáše Bati - aktualita