LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  O společnosti LB Cemix

  Výtvarná soutěž „NAMALUJ ŠTRAMBERSKÝ LOM“

  Soutěž je určena pro malé i velké, pro školy, školky, maminky, tatínky, babičky i dědečky. Podmínky soutěže: Soutěž potrvá od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021, kdy můžete zasílat soutěžní díla na adresu organizátora: LB Cemix s.r.o., marketing, Tovární 36, 373 12 Borovany.

  Obrázky malujte na čtvrtky formátu A4 jakoukoliv technikou. Na zadní stranu se nezapomeňte čitelně podepsat a uvést svou adresu, věk a kontaktní informace (e-mail nebo telefon).

   

  Vyhlášené jsou 4 kategorie:

  I. II. III. IV.
      do 7 let         8–14 let        14–18 let    18 a více let

   

  Nejlepší tři práce z každé kategorie budou odměněny dárkovými balíčky od společnosti LB Cemix. Všechna díla budou v září 2021 zveřejněna na facebookových stránkách společnosti LB Cemix.

  Výherce uveřejníme v zářijovém čísle Štramberských novin, webových a facebookových stránkách společnosti.

  Lom Štramberk

  Výrobní závod Kotouč ve Štramberku je součástí společnosti LB Cemix a zaměstnává 141 osob. Základní náplní výrobní činnosti je kusový vápenec tříděný, mletý vápenec pro zemědělství, důlní a chemickou výrobu, vápno vzdušné bíle velmi jemně mleté pro stavební účely, pro odsiřování, vápenný hydrát pro stavebnictví a úpravu pitné vody. Z celkové produkce společnosti směřuje nemalé množství do oblasti ekologie, u vápenců je to přibližně 60% z celkového objemu a u vápna cca 30%.