LB Cemix, s.r.o.

  O společnosti LB Cemix

  Zaregistrujte se včas na přednášky Rekonstrukce a sanace v praxi 2017

  Zveme vás na 5. ročník přednáškového cyklu Rekonstrukce a sanace v praxi 2017, který bude opět probíhat v devíti krajských městech České republiky od 11.1. 2017 do 8.2.2017. 

  Letošní ročník je věnován problematice správného posouzení stavu jednotlivých částí budov a navržení vhodného rozsahu a způsobu provádění jejich rekonstrukce a sanace. Také v letošním roce bude cyklus přednášek obohacen o příspěvek Ing. Martina Bureše ze společnosti LB Cemix. Náš expert si jako téma zvolil Použití podlahových potěrů a samonivelačních stěrek v různých typech objektů. 

  Přednáškový cyklus je přihlášen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a České komory architektů. Účast na seminářích je zdarma, je ale nutné zaregistrovat se na stránkách www.rasvp.cz. Každoročně je o přednášky velký zájem a kapacity jsou omezené, přihlaste se včas! Na uvedených stránkách si také můžete projít podrobný program, termíny konání seminářů v jednotlivých městech a neustále je zde aktualizována volná kapacita.

   

  Logo RASVP 2017