LB Cemix, s.r.o.

  O společnosti LB Cemix

  Nová bílá lepidla a změna názvu u Cemix 055 a 075

  V sortimentu značky Cemix přibyla dvě nová lepidla na keramiku: První novinkou je speciální lepidlo určené pro lepení mozaikových prvků, druhou novinkou bílá varianta již zavedeného a osvědčeného flexibilního lepidla Cemix 095.
  Cemix Lepidlo MOZAIKA bílé, zatříděné do kategorie C1T, je vhodné pro lepení maloformátových obkladů, dlažeb a mozaiky v interiéru. Lepidlo se vyznačuje snadnou zpracovatelností danou jemnou zrnitostí plniva (do 0,4 mm) a sníženým skluzem pro lepení keramických prvků. V ceníku naleznete balení v pytlích po 25 kg.
  Cemix Lepidlo FLEX EXTRA PLUS bílé se vyznačuje velmi vysokou přídržností k podkladu a vysokou odolností proti tvorbě výkvětů. Lepidlo je určeno pro náročné aplikace a náleží mu zatřídění do kategorie C2TES1. Lepí všechny typy keramických obkladů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí. V ceníku naleznete opět balení v pytlích po 25 kg.

  V souvislosti s opravou normy ČSN EN 12004+A1 Lepidla pro obkladové prvky, dochází k upřesnění pojmů souvisejících s klasifikací a označováním lepidel na obkladové prvky. Jelikož OPRAVA 2 normy (z ledna 2015) nabývá účinnosti  1. 4. 2015, jsme k tomuto datu nuceni přistoupit k úpravám technické dokumentace některých našich lepidel, ale také ke změnám jejich obchodních názvů.
  Výše uvedená oprava normy se týká článku 3.5.2., pojednávajícím o pojmu deformovatelnost. V původním znění normy je deformovatelnost (deformability) definována jako schopnost vytvrzeného lepidla deformovat se působením napětí mezi obkladovým prvkem a povrchem určeným k lepení bez poškození instalovaného povrchu.
  V opravě normy je doslova uvedeno: V článku 3.5.2. se k termínu deformovatelnost jako synonymum doplňuje “flexibilita“.

   

  Více informací naleznete v následujícím dokumentu: Změna názvu vybraných lepidel

  Přehled sortimentu stavebních hmot: Zkrácený ceník 2015

  Copyright © 2017 - 2018 LB Cemix, s.r.o. | Impressum

  Informace o ochraně spotřebitele

  LB Cemix, s.r.o. – jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu: zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení z programu Zelená úsporám i najít osvědčenou stavební firmu. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.