Historie

V roce 1881 odkoupila vídeňská společnost bratří Guttmannů jižní polovinu vrchu Kotouč u Štramberka, kde zahájila povrchovou těžbu vápence pro potřeby hutnictví. Tehdy se zde také pálilo vápno v kruhových pecích, které byly až v 50. a 60. letech 20. století nahrazeny šachtovými pecemi. V roce 1912 byl výrobní program rozšířen o produkce cementu v cementárně vybudované v blízkosti lomu Kotouč. Výroba cementu zda byla ukončena v roce 1997. Od roku 1945 byl podnik součástí Vítkovických železáren. 1. ledna 1993 pak byl podnik z Vítkovic vyčleněn do společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o.. Od 18. září 1998 byla vlastníkem Kotouče firma ČEZ, která od roku 2000 část podílu prodala společnosti Calofrig. Podíl Calofrigu pak přešel na společnost Lasselsberger, neboť k 31. prosinci 2004 Calofrig zanikl a jmění zanikající společnosti bylo převedeno na Lasselsberger. Dne 23. listopadu 2005 se společnost Lasselsberger stala na úkor firmy ČEZ majoritním vlastníkem s podílem 75 %. Počínaje 18. srpnem 2006 Lasselsberger ovládl Kotouč Štramberk zcela.K datu 1.1.2019 byla provedena fúze společnosti Kotouč Štramberk do společnosti LB Cemix. LB Cemix patří do koncernu skupiny Lasselsberger group ovládající významný podíl společností ve stavebnictví v Evropě .

Historie