Kotouč Štramberk

Hydrát

Bíle vápno (hašené) CL 90-S – vápenný hydrát

Bíle vápno (hašené) CL 90-S – vápenný hydrát

Použití

Vápenný hydrát CL 90 je velmi čistý a objemově stálý. Produkt je připravován výpalem z velmi čistých vápenců o obsahu CaCO3 vyšších než 97 %, následným pomletím a hydratováním na požadované parametry. Pro svou vysokou chemickou čistotu a vysoký obsah CaO je vhodný pro:

  • Suché omítkové směsi
  • Stavebnictví
  • Úprava vod včetně neutralizace odpadních vod

Kvalita

Vápenný hydrát CL 90 je ve shodě s ČSN EN 459–1. Systém řízení jakosti je certifikován dle ISO 9001.

Expedice, skladování a doba použití

Přeprava materiálu je možná v podobně volně loženého (VL) železničními vozy Raj nebo autocisternami, dále možné balení 20 nebo 25 kg (paleta 0,8 nebo 1,0 tuny). Vápenec musí být při přepravě a skladování chráněn proti vlhkosti. Dovolená doba skladování je 6 měsíců ode dne expedice materiálu.