Kotouč Štramberk

Struska

Granulovaná vysokopecní struska SMŠ dle PN 72 2090, velmi jemně mletá

Granulovaná vysokopecní struska SMŠ dle PN 72 2090, velmi jemně mletá

Použití

Velmi jemně mletá granulovaná struska je práškově latentně hydraulické pojivo vyrobené semletím vysušené vysokopecní granulované strusky, která splňuje požadavky dle ČSN EN 197–1, na požadované parametry. Aktivaci SMŠ 400 je možno provádět portlandským cementem, vápnem, sádrou a roztoky alkalických sloučenin v závislosti na účelu použití. Pro své vlastnosti je jemně mletá granulovaná struska vhodná pro:

  • Výrobu maltových směsí
  • Silniční výstavbu
  • Výrobu betonových směsí jako hydraulická složka pro zvýšení konečných pevností a zvýšení celkové odolnosti proti agresivnímu prostředí.

Kvalita

Velmi jemně mletá granulovaná struska SMŠ 400 je ve shodě s PN 72 2090. Systém řízení jakosti je certifikován dle ISO 9001.

Expedice, skladování a doba použití

Přeprava materiálu je možná železničními vozy Raj nebo autocisternami. Možnost expedice v papítových pytlích po 25 kg. UHPŠ musí být při přepravě a skladování chráněn proti vlhkosti. Povolená doba skladování je 90 dnů ode dne expedice materiálu.

Certifikace: Osvědčení struska 2019