LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  Produkty značky Cemix

  CEMELASTIK IN

  CEMELASTIK IN

  Hydroizolace pro vnitřní použití na nosné minerální podklady (cementové a vápenocementové omítky, beton, anhydrit, sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod.), je určená k okamžitému použití. Vhodná na vytápěné podlahy. Ve vyschlém stavu vytváří plošnou izolaci prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí (např. WC, koupelny, sprchové kouty apod.), podklad pro lepení keramických obkladových prvků a přírodního, event. umělého kamene. Při zvýšeném zatěžování vlhkostí musí být obložené podlahové plochy (např. sprchový kout, apod.) provedeny ve spádu minimálně 2 %. Vysoká elasticita, bezešvá izolace bez jakýchkoliv spár. Nevhodná pro bazény nebo prostory trvale zatížené tlakovou vodou a pro plochy zatěžované smykovým napětím a vzlínající vlhkostí.

  Spotřeba cca:1,2-1,6 kg/m2 (počítáno na 2 nátěry)
  Balení:8 nebo 24 kg
  Provedení Balení Cena / MJ
  (bez DPH)
  Cena / balení
  (bez DPH)
  Cena / balení
  (s DPH)
  BCN I03 24 00 00V 24 kg 85,50 Kč / kg 2.052,- Kč 2.482,92 Kč
  BCN I03 08 00 00V 8 kg 91,90 Kč / kg 735,20 Kč 889,59 Kč
  Technické listy:TL CEMELASTIK IN (pdf, 132 kB)
  Bezpečnostní listy:BL Disperzní materiály - skupina C2 (pdf, 172 kB)
  Prohlášení o vlastnostech / o shodě:POV CEMELASTIK IN (pdf, 158 kB)
  Certifikáty:Certifikát ISO 9001 (pdf, 645 kB)

  Prodejní místa