LB Cemix, s.r.o.

    Produkty značky Cemix

    Cementový postřik

    Cementový postřik

    Označení výrobku: 052

    Postřik pro úpravu podkladu pod všechny druhy jádrových omítek. Výrazně zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným zdicím materiálům (cihly, cihelné nebo betonové tvárnice, kámen apod.). Vhodný pro ruční i strojní zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.

    Poznámka: Cena volně loženého materiálu je na vyžádání.

    Prodejní místa