LB Cemix, s.r.o.

  Produkty značky Cemix

  DUPOX 2010 R

  DUPOX 2010 R

  Vzhledem k nízké viskozitě se používá především k penetraci savých minerálních podkladů. Slouží hlavně jako penetrační nátěr před aplikací epoxidového finálního nátěru (stěrky) DUPOX 4001 šedý. Vhodný i jako konečná užitná vrstva, která je vystavena vysokému mechanickému namáhání. Pojivová báze pro výrobu polymer-malty / polymer-betonu – směs primeru a křemičitého písku vykazující vysokou pevnost v tlaku, tahu za ohybu a přídržnost k podkladu. Vysoká adheze k podkladu (např. betonu a potěrům), vysoká odolnost proti vodě, chemikáliím, četným louhům a kyselinám a ropným látkám (minerálním olej, benzín, nafta), odolnost vůči teplotnímu zatížení, otěru a obrusu, výborné fyzikálně mechanické parametry. Bezbarvá, transparentní hmota s nepatrnými sklony k žloutnutí.

  Spořeba cca (kg/m2/1 nátěr):cca 0,2-0,5 kg/m2
  Balení (kg):30, 10 nebo 5 (složka A+B)
  Balení Cena / MJ
  (bez DPH)
  Cena / balení
  (bez DPH)
  Cena / balení
  (s DPH)
  30 kg 356,- Kč / kg 10.680,- Kč 12.922,80 Kč
  10 kg 423,- Kč / kg 4.230,- Kč 5.118,30 Kč
  5 kg 436,- Kč / kg 2.180,- Kč 2.637,80 Kč
  Technické listy:TL DUPOX 2010 R (pdf, 147 kB)
  Bezpečnostní listy:BL DUPOX 2010 R (pdf, 352 kB)

  Prodejní místa