LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  Produkty značky Cemix

  Supertherm TM EXTRA

  Supertherm TM EXTRA

  Označení výrobku: 027

  Lehčená malta pro zakládání zdiva z broušených cihel zejména u nízkoenergetických domů. Vhodná také pro zakládání bloků z pórobetonu, liaporových cihel a ostatních zdicích materiálů s vysokými tepelněizolačními vlastnostmi. Použití také pro uložení překladů, vyplnění spár mezi řezanými cihlami a dalších vysprávkách obvodového zdiva. Zabraňuje vzniku tepelných mostů ve zdivu. Výrazně zvyšuje tepelný odpor stavební konstrukce (součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,15 W/m.K). Není určena pro zdění přesných zdicích materiálů.

  Pevnost v tlaku (MPa):8
  Zrnitost (mm):1,0
  Vydatnost:0,65-0,85 kg/dm3
  Doporučená tl. (mm):20
  Spotřeba při doporučené tloušťce cca (kg/m2):12,5
  Balení (kg):20
  Paleta (ks):60
  Volně ložená:ANO
  Možnost zimní úpravy:ANO
  Kód Balení Cena / MJ
  (bez DPH)
  Cena / balení
  (bez DPH)
  Cena / balení
  (s DPH)
  BC7 077 15 20 00V 20 kg 8,90 Kč / kg 178,- Kč 215,38 Kč
  Pracovní postupy:Aplikace výrobků v zimním období (pdf, 398 kB)
  Tepelněizolační omítky (pdf, 535 kB)
  Technické listy:TL Supertherm TM EXTRA (pdf, 165 kB)
  Bezpečnostní listy:BL Suché směsi - cementové (pdf, 324 kB)
  Prohlášení o vlastnostech / o shodě:POV Supertherm TM EXTRA (pdf, 163 kB)
  Certifikáty jakosti:Certifikát ISO 9001 (pdf, 645 kB)
  Označení CE:CE Supertherm TM EXTRA (pdf, 89 kB)

  Poznámka: Cena volně loženého materiálu je na vyžádání.

  Prodejní místa