LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  Produkty značky Cemix

  Zdicí malta 15 MPa

  Zdicí malta 15 MPa

  Označení výrobku: 031

  Zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček, komínových těles z klasických materiálů (plné i lehčené cihly, cihelné a betonové bloky, tvárnice apod.). Malta umožňuje vytváření počáteční zakládací a vyrovnávací vrstvy pro zdění z broušených cihelných tvarovek typu THERM. Není vhodná pro zdění konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.

  Pevnost v tlaku (MPa):15
  Zrnitost (mm):2,0
  Vydatnost (kg/dm3):1,75
  Doporučená tl. (mm):12
  Spotřeba při doporučené tloušťce cca (kg/m2):21
  Hmotnost (kg):25
  Paleta (kg):1200
  Volně ložená:ANO
  Možnost zimní úpravy:ANO
  Balení Cena / MJ
  (bez DPH)
  Cena / balení
  (bez DPH)
  Cena / balení
  (s DPH)
  25 kg 4,58 Kč / kg 114,50 Kč 138,55 Kč
  Pracovní postupy:Aplikace výrobků v zimním období (pdf, 398 kB)
  Technické listy:TL Zdicí malta 15 MPa (pdf, 280 kB)
  Bezpečnostní listy:BL Suché směsi - vápenocementové (pdf, 264 kB)
  Prohlášení o vlastnostech / o shodě:POV Zdicí malta 15 MPa (pdf, 165 kB)
  Certifikáty a osvědčení:Certifikát ISO 9001 (pdf, 645 kB)
  Osvědčení FPC - zdicí malty Čebín (pdf, 116 kB)
  Osvědčení FPC - zdicí malty Loděnice (pdf, 115 kB)
  Označení CE:CE Zdicí malta 15 MPa (pdf, 91 kB)

  Poznámka: Dodání pouze na zakázku. Cena volně loženého výrobku je k dispozici na vyžádání.

  Prodejní místa