LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  Produkty značky Cemix

  Zušlechťující disperze

  Zušlechťující disperze

  Vodná polymerní disperze pro přípravu adhezních můstků (např. pro provádění sdružených potěrů na hladkých podkladech) a pro zušlechtění potěrových a maltových směsí. U čerstvých směsí snižuje hodnotu vodního součinitele, zvyšuje plasticitu a zvyšuje retenci vody, omezuje odpar vody a tvorbu smršťovacích trhlin. U vyzrálých hmot zvyšuje přídržnost, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, otěruvzdornost a chemickou odolnost, omezuje nasákavost a sklon ke sprašování povrchu. Umožňuje přípravu polymercementových malt a potěrů pro zabudované stěnové a podlahové vytápění a pro konstrukce s vyšším klimatickým a mechanickým namáháním.

  Objem balení (l):5 nebo 10
  Balení Cena / MJ
  (bez DPH)
  Cena / balení
  (bez DPH)
  Cena / balení
  (s DPH)
  10 l 153,- Kč / l 1.530,- Kč 1.851,30 Kč
  5 l 167,- Kč / l 835,- Kč 1.010,35 Kč
  Technické listy:TL Zušlechťující disperze (pdf, 128 kB)
  Bezpečnostní listy:BL Disperzní materiály - skupina C1 (pdf, 174 kB)
  Certifikáty a osvědčení:Certifikát ISO 9001 (pdf, 645 kB)

  Poznámka: Spotřeba je závislá na způsobu použití, druhu a savosti podkladu.

  Prodejní místa