LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Zateplení, fasády

  20. 12. 2011

  Dobrý den, na 3 měsíce staré fasádě se při teplotách pod nulou prokreslí spáry a síť trhlin. Skladba stěny je Ytong Lamda 375 mm, penetrace, 2 x stěrka s perlinkou, penetrace, silikonová omítka - zrno 2 mm. Co je příčinou a jaké je řešení? Děkuji za odpověď

  Stanislav Slováček

   

  Tato skladba povrchové vrstvy není příliš vhodná a nenajdete ji v našich doporučených omítkových skladbách.

  Příčinou prokreslování spár je rozdílný difúzní a tepelný odpor Ytongu a zdicí malty bez dostatečně silné vyrovnávací omítky.  Aby tato skladba fungovala, nesměla by být mezi jednotlivými bloky Ytong  žádná malta. Poněvadž se jedná o zdicí systém na velmi prodyšném pórobetonu a tenké spáře z cementové tenkovrstvé malty, musí se použít silnější vrstva vyrovnávací omítky, nejlépe tepelně izolační. Vrstva omítky by měla být min. 15 až 20 mm.

  Příčin trhlin může být více (nevyschlé Ytongové zdivo před stěrkováním, příliš pevná neprodyšná stěrka apod.). Nejprve se musí provést sonda, jak hluboké jsou praskliny, zda není popraskaný i Ytong a jak hluboko. Pokud Ytong není popraskaný  nebo pouze do hloubky max. 10 mm, lze odstranit tyto praskliny nanesením vrstvy tepelně izolační malty. Je otázkou, jak malta bude držet na silikonové omítce, proto se to musí dopředu vyzkoušet (různé typy spojovacích můstků nebo úprava vyrovnávací omítky).

  Neznáme přesně skladbu, v některých případech může tyto vady odstranit i další vrstva stěrky s vloženou tkaninou a šlechtěná omítka. Ale bez konkrétního posudku odborníka nebo znaleckého posudku tuto variantu ovšem nedoporučujeme.

  Ing. Miroslav Motešický - Útvar vývoje a technické podpory prodeje

  Copyright © 2017 - 2018 LB Cemix, s.r.o. | Impressum

  Informace o ochraně spotřebitele

  LB Cemix, s.r.o. – jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu: zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení z programu Zelená úsporám i najít osvědčenou stavební firmu. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.