LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Omítky

  24. 5. 2010

  potřebuji omitnout nadstřešni čast kominu heluz,zajima mně postup a material na jeho omitnuti,děkuji

   

  Dodavatel komínu spol. HELUZ nabízí svá osvědčená řešení (viz. http://www.heluz.cz/komin/prospekt.pdf) formou:

  - návleků imitujících štukovou omítku nebo keramický obklad

  - prstence GRAND

  - keramický obklad

   

  Pokud jste se přesto rozhodl pro klasické omítání doporučujeme vybrané materiály CEMIX pro tento účel modifikovat, aby se zvýšila jejich trvanlivost.

   

  Cemix Cementový postřik (052) doporučujeme rozdělat namísto čisté vody směsí 2 díly vody : 1 díl Cemix Zušlechťující disperze. K vlastnímu jádrovému omítání doporučujeme použít Cemix Soklovou omítku strojní (042), kterou lze pro daný plošný rozsah lze aplikovat i ručně, s modifikací, kdy se namísto čisté záměsové vody použije směs 3 díly vody : 1 díl Cemix Zušlechťující disperze. Jelikož je omítka poměrně jemná (zrno do 1,2 mm) a uspokojí-li Vás její povrchová struktura lze následně již aplikovat fasádní nátěr, nejlépe silikonový (má nejnižší špinivost). Jemné vyrovnání povrchu lze provést v daném případě nejlépe Cemix Zatíranou omítkou tenkovrstvou jemnou (043 b) a tu pak následně ošetřit nátěrem případně "přetáhnout" některou ze šlechtěných pastovitých nebo minerálních omítek. Nejvyšší trvanlivost lze pak očekávat při použití Cemix Mozaikové omítky.

   

  Hrubší verze šlechtěných omítek včetně mozaiky (zrna velikosti 2 a více mm), je možno aplikovat přímo na napenetrovaný povrch zarovnané soklové omítky.

  Ing. Miroslav Štenko - vedpicí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje