LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Omítky

  31. 5. 2010

  Máme udělaný nově vnitřní štuk jemný 0,4 v novostavbě objevují se prasklinky a to převážně ve špaletách oken, stavební firma nám tvrdí, že je potřeba před malbou stěny pačokovat vápnem což droblé prakliny zacelí. Je potřeba tento úkon dělat po použití vašeho štuku nebo se parkliny nemají objevovat a stačí jen penetrace a malba?

   

  Z dotazu není zcela zřejmé, jaký je původ (příčina) prasklin a jak jsou hluboké. tzn. zda prochází štukem nebo dokonce jádrovou omítkou. Až teprve na základě znalosti situace lze soudit, co je příčinou popisovaných poruch. Obecně ale platí, že nový štuk je vhodné nejprve pačokovat vápnem. Pačok štukovou vrstvu utěsní a částěčně vyhladí a po vyzrání (karbonataci) tzn. min. po 2 měsících lze aplikovat běžné malířské přípravky.

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje