LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Omítky

  2. 9. 2010

  Dobrý den, máme 3 roky starý byt v novostavbě. Jsou zde omítky Baumit MPI 20. Omítky jsou měkké, nijak velkým úderem do nich hned uděláte díru, poté se drolí. Znalec zjistil, že nemají normovou přídržnost. Chtěla bych se zeptat, zda jdou omítky zpevnit, popřípadě čím / nátěr, stěrka/ a zda nehrozí poté riziko jejich opadávání. Děkuji za odpověď

   

  Bohužel nevyrábíme ani neznáme vytvrzovače (též nazývané konsolidanty) minerálních podkladů, jejichž účinnost by zasahovala hlouběji, než řádově do 2-3 mm. Standartní vytvrzovače s uvedenou hloubkou účinnosti nabízi např. spol. IMESTA (IFEST OH), ale jedná se o velmi drahé přípravky, určené zejména do oblasti památkové péče. Aplikace jakýchkoliv podobných materiálů nemůže tudíž proniknout celou omítkou a zlepšit její přídržnost k podkladu, a tím eleminovat riziko možného opadavání v budoucnu. U omítek neexistuje ve smyslu ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky žádný normový požadavek na přídržnost. Tuto vlastnost deklaruje výrobce konkrétní omítky (zpravidla v rozmezí 0,1-0,3 MPa). Obecně lze za minimální přijatelnou přídržnost omítky považovat hodnotu 0,1 MPa. Je tedy otázkou, jakou hodnotu přídržnosti v případě Vašich omítek znalec naměřil.

   

  Povrchové zpevnění omítky resp. omítkového souvrství (jedná-li se o kombinaci jádrové omítky a štuku) je pomocní běžných materiálů z produkce Cemix možné v několika stupních:

  1) Propenetrování např. 2x Cemix Penetrace hloubková

  2a) Propenetrování 1x Cemix Penetrace hloubková + 1x Cemix Penetrace akrylát-silikon + zpevňující štuková vrstva vápenocementovým Cemix Vnějším štukem (označení 023)

  2b) Propenetrování 2x Cemix Penetrace hloubková + zpevňující štuková vrstva polymerem modifikovaným štukem - Cemix Zatíraná omítka tenkovrstvá jemná (označení 043b)

  3) Propenetrování 1x Cemix Penetrace hloubková + 1x Cemix Penetrace silikát + zpevňující vrstva šlechtěná omítka pastovitá - Cemix Silikátová zatíraná omítka

  (označení TZB nebo TZC) se zrnem 1 mm

   

  Nedoporučujeme v daném případě zpevňování stěrkou (např. typu stěrek na zateplovací systémy), tuto je nutno zpravidla ještě finalizovat šlechtěnou omítkou a takováto vrstva v tl. 3-5 mm již může představovat značné zatížení podkladní omítky ve smyku a hrozí tím odloupnutí stěrky od podkladu.

   

  Jako kompromisní metodu z hlediska pracnosti a nákladovosti lze doporučit zpevňující skladbu 2b).

  Ing. miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje