LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Omítky

  21. 11. 2011

  Dobrý den, prosil bych o radu. Rekonstrujeme byt ve cca pár set let starém RD. Na stěnách uvnitř bytu byly viditelné praskliny v malbách, a proto jsme se rozhodli před dalšími úpravami je sundat. Celý RD je podsklepený a v minulosti zde byly problémy s nasáváním vlhkosti. Stěny jsou široké cca 90 cm a před 10 lety byl celý dům podřezán. Špachtlí jsme tedy chtěli praskliny sundat - samozřejmně na mnoha místech šly dolů nejen malby, ale i omítky vč. starých jádrových. Na některch místech drží pevně, jinde jsme až na cihle. Na několika stěnách zatím drží zbytek již jen "pískové omítky". Prosím o radu jaký následný postup zvolit. Uvažovali jsme o cementovém postřiku (stačí jako penetrace?), jádrových a následně štukových omítkách, ale nejsme si jisti jak budou držet na zmíněném podkladu, protože jak si dokážete představit, rozdíly dosahují až 3 cm. Navíc jedna stěna má v sobě zazděný používaný komín - lze cementovou maltou nějak zabránit propouštění zplodin do bytu? Děkujeme za jakoukoli radu.

   

  Situace by vyžadovala min. posouzení řemeslníka - zedníka. Ze slovního popisu nelze vyhodnotit zejména stav zbytků "pískové omítky". Stejně tak je obtížné reagovat na obavu o propouštění zplodin z komína do bytu. Zde je otázkou, jak je komín konstruován, zda je vyvložkován či ne.

   

  Ze základních úvah o opravě omítek lze uvést:

  - cementový postřik na podkladní omítky není vhodný - ty je lépe pouze penetrovat

  - při lokálním omítání režného zdiva je nutno při volbě materiálu vždy zvažovat plošný rozsah a tloušťku vyrovnávací vrstvy, při tl. do cca 15 mm je vhodné a rychlejší, použití jednovrstvé omítky např. Cemix Jednovrstvá omítka strojní a ruční (označení 073), která nevyžaduje na běžné podklady podhoz a postačí mírné zvlhčení nebo "lehká" penetrace, v místě s potřebou velké tloušťky omítky kolem 30 mm je možné použít Vámi zmiňovaný potřik a následně Cemix Jádrovou omítku ruční hrubou (označení 082 h)

  - pro celoplošné přeštukování je vhodné podklad sjednotit "lehkou" penetrací (např. Cemix Penetrace základní 1 díl : voda 3 díly)

  - k opravám je vždy nutno použít vápenocementový štuk tzn. ze sortimentu Cemix Vnější štuk (označení 023)

  - nutno připomenout, že z požárně-bezpečnostního hlediska nelze doporučovat utěsňování stěn proti zplodinám z komína, ale že je nutno v případě nutnosti rekonstruovat vlastní komín

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útrvaru vývoje a technické podpory prodeje