LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Omítky

  26. 3. 2010

  Dobrý den, chtěl jsem zeptat na použití sádrové omítky 016 na cihly porotherm. 1) zda je potřeba zdivo porotherm nějak ošetřit (penetrovat) 2) zda lze tuto sádrovou omítku použít i v koupelně? 3) zda ji lze použít na stropy (miako)?

   

  Ad1) Nutnost penetrace zdiva z porothermu závisí na tloušťce aplikované vrstvy a způsobu omítání. Při strojním omítání a tloušťkách nad 10 mm nehrozí, že by zdivo "odsátím vody z omítky" zkrátilo čas pro její zarovnání a finalizaci povrchu, a penetrace podkladu není tudíž nutná. Při ručním omítání je nutno omítánou plochu "nahodit" do 50 minut než započne vlastní tuhnutí omítky. Při tl. omítky pod 10 mm se může odsátí vody z omítky do zdiva z porothermu podílet na zhoršení její zpracovatelnosti a proto je penetrace podkladu vhodná, doporučujeme Cemix Penetraci akrylát-silikon (systémově v technickém listu omítky doporučena pro podklad z porobetonu).

   

  Ad2) Použití sádrové omítky do trvale vlhkého nebo nárazově vlhkého prostředí není zcela vhodné z hlediska kvality prostředí. Sádrové omítky mají oproti vápenocementovým omítkám větší adsorpci vzdušné vlhkosti tzn. prostředí v místnosti i po přerušení dodávek vlhkosti (konec sprchování apod.)si déle udržuje vyšší relativní vlhkost. To může být nepříjemné z hlediska dalších funkcí místnosti jako je sušení prádla apod..

   

  A2) Ano omítku lze použít i na stropy z keramických stropních vložek Miako. Pozor však na na použití systémových nosníků. Při náhradě systémových nosníků např. kovovými "I - profily" je nutné kovovou část podhledu opatřit antikorozním povlakem a vazebným můstkem (50% omítka + 25 % Cemix Zušlechťjící disperze + 25 % voda). Takovéto stropy resp. linie nosníků je vhodné při omítání pojistit vložením alkalivzdorné výztužné sítě do omítky.

  Ing. Miroslav Štenko - Útvar vývoje a technické podpory prodeje