LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Omítky

  19. 1. 2013

  Je nutná pro vnitřní omítky na zdivo Ytong penetrace (případně jaká). Zedník navrhuje i perlinku,jaký je Váš názor? Stejný dotaz mám i pro vnější omítku na Ytong Lambda-bude probarvená+perlinka, je nutná panetrace?? Děkuji za odpověď

   

  Důležitost penetrace se odvíjí od zvoleného omítkového systému. Cemix má pro tento druh zdiva zpracovaných několik postupů - některé s penetrací a jiné bez penetrace. Doporučujeme prosjtudovat materiál Pracovní postupy Cemix - Omítání pórobetonového zdiva.

  Pokud jde o perlinku, její použití při dodržení předepsaných podmínek v interiéru není nutné. Velkou roli však hraje objemová nestálost pórobetonu vzhledem ke zbytkové vlhkosti a s tím možné souvisejcí praskání omítek. Za objemově stabilní se považují zdicí tvarovky se zbytkovou vlhkostí do 10% - pokud je tento požadavek dodržen, je amrování síťkou v interiéru zbytečné. Je-li zbytková vlhkost vyšší, lze předpokládat sesychání tvarovek a praskání omítek, které lze do jisté míry eliminovat vytvořením armovací vrstvy ze stěkry a síťky - riziko praskání však nelze nikdy zcela vyloučit.

   

  Pokud jde o vnější omítku, doporučuje Cemix opět několik řešení - v žádném z případů není doporučována penetrace, ale v některých případech doporučujeme cementový postřik. Více viz výše uvedený dokument.

  František Kubíček, DiS. - produktový management