LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  29. 8. 2013

  Dobrý den, potřeboval bych poradit s opravou podlahy ve sklepních prostorech. Podlaha je místy zničená a v jedné části je díra až na hlínu. Vlhkost se již vytrácí, příčinou byla studna, nyní je podlaha již částečně suchá. Koupil jsem hloubkovou penetraci, bylo mi porazeno, koupit hydroizolaci, ovšem jakou a jak aplikovat, když na to chci poté 3cm nového betonu. Je vůbec nutná hydroizolace?Dále stačí nějaká stěrka i na tu díru je cca 15x20cm. Nebo je nutné nejdříve použít suchý beton a na opravenou podlahu nanést ty 3cm podlahy nové? Jaký materiál nejlépe použít do sklepa coby stěrku? Na 3 cm by možná bylo dobré použít taky hotový namíchaný beton v pytli? Sklep je 4x4m a podlaha má být právě o 3 cm navýšena, kolik materiálu betonu v pytlích bude zapotřebí? Děkuji.

   

  Volba materiálů a kvalita opravy jsou závislé m.j. na Vašich požadavcích na hladkost a otěruvzdornost podlahy a na celkovou úroveň prostředí ve sklepě.

  Z hlediska prostředí se jedná především o relativní vlhkost.. Běžné betonové podlaze bez hydroizolace vzlínající zemní vlhkost nijak nevadí ale může vadit např. uskladněným věcem. Podstatné je též, zda je suché zdivo sklepa. Pakliže chybí nebo jsou porušeny horizontální izolace zdiva a zdivo vlhké, tak hydroizolace podlahy problém s vysokou relativní vlhkostí prostředí zcela nevyřeší, ale může jí snížit.

  Až po zvážení výše uvedených souvislostí je možné se rozhodnout zda použít pod nový potěr hydroizolaci. V úvahu připadá ze sortimentu CEMIX např. Hydroizolační stěrka 1K (jednosložková) - HS 1K. Hydroizolace však vyžaduje předupravený podklad, který by neměl mít kaverny a měl by být soudržný. Proto před eventuální aplikací hydroizolace je nutno vyplnit prohlubeň, o které píšete, ale neuvádíte její hloubku a případně zvětralou povrchovou vrstvu podkladu odstranit. Pokyny k provedení hydroizolace uvádí její technický list.

  Pro potěrovou vrstvu tl. 3 cm o plošné výměře 4 x 4 m  postačí běžný CEMIX Cementový potěr 30 (označení 030) se zrnem do 4 mm. Tento materiál lze v předstihu použít pro vyplnění zmíněné prohlubně. Je vhodné jej při pokládce do prohlubně prokládat kameny aby jeho tloušťka nepřesahovala 50 mm.

  Před pokládkou potěru je vhodné podklad napenetrovat přípravkem CEMIX Penetrace podlahová (její ředění pro daný účel uvádí technický list výrobku). Vlastní pokládku potěru tzv. rozprostíráním doporučujeme ponechat na kvalifikovaného řemeslníka. Plochu lze dle uvážení ponechat bez ditalace nebo ji dilatovat na čtvrtiny tzn. pole 2x2m. Potěr doporučujeme ošetřovat vlhčením po dobu min. 3 dnů.

  K zajištění estetického vzhledu a omyvatelnosti povrchu lze vyzrálý potěr opatřit vhodným nátěrem na betonové podlahy.

  Ing. Miroslav Štenko, Ph.D. - vedoucí vývoje