LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  5. 9. 2013

  Jakou stěrku použít na betonovou podlahu ve které jsou vidět traverzy a o jaké síle. Nebude tato stěrka v místě traverz praskat?

   

  Úspěšnost vyrovnání podlahy s viditelnými traverzami je podmíněna řadou faktorů. K nejdůležitějším patří:
  - statická stabilita podlahy tzn. zda nehrozí průhyby které zpravidla vedou ke smykovým trhlinám mezi traverzou a okolní podlahou a ty se promítnou i do vyrovnávací vrstvy
  - odizolování konce traverz od vnějšího prostředí, kdy u starších staveb zasahují traverzy do obvodového pláště a fungují jako tepelný most, přičemž teplotní dilatace traverzy může vést k prasklinám ve styku s okolní podlahou a ty se promítnou i do vyrovnávací vrstvy. Kromě toho části traverz u obvodové stěny mohou po prochladnutí být příčinou kondenzace vlhkosti s následkem "prokreslení" traverzy do vyrovnávací vrstvy (rezavé skvrny)
  - důležitá je i výška vyrovnávací vrstvy. Pokud je možno zvýšit niveletu o min. 30 mm je vyrovnání v dané situaci "nejbezpečnější" realizací Samonivelačního anhydritového potěru na oddělovací vrstvě, který je charakterizován v dokumentu Pracovní postupy Cemix - Podlahy

  Samonivelační potěr na oddělovací vrstvě – celoplošně oddělený od podkladu separační vrstvou (folie, speciální papír). Tento typ potěrů se používá při aplikacích na problematické podklady, u kterých nelze zajistit dostatečnou přídržnost potěru z důvodu znečištění, nedostatečné soudržnosti povrchu, materiálové nesourodosti apod., a u u kterých nejsou nároky na zvýšení tepelné izolace a kročejové neprůzvučnosti podlahové konstrukce. Umožňuje vzájemné vodorovné posuny mezi podkladní konstrukcí a potěrovou vrstvou


  Tenkovrstvé vyrovnání předmětné podlahy (v tl. cca 4-6 mm) vždy musí být spojeno s vytvořením vhodného vazebného můstku. Z výrobků CEMIX může být jako můstek u nenatřené traverzy  použit výrobek Antikorozní ochrana (označení 141), u natřené traverzy Superkontakt (označení 241).
  - Jako vyrovnávací vrstvu lze použít kvalitní samonivelační stěrku např. Cemix Samonivelační polymercementová stěrka 30 (označení 230).

  Nutno dodat že při tenkovrstvém vyrovnání podkladu s traverzami existuje vysoké riziko prokreslení obrysu traverzy ve formě tenkých vlásečnicových prasklin. Ty může překrýt vhodné zvolená finální podlahovina např. dřevěná nebo laminátová plovoucí podlahy apod..

  Ing. Miroslav Štenko, Ph.D. - vedoucí vývoje