LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  18. 10. 2013

  Dobrý den, v novostavbě máme špatně provedené betonové podlahy, zřejmě špatný poměr písku, vody, málo cementu, a zřejmě i nedostatek času pro dokonalé vyzrání, což způsobilo , že je podlaha prašná a místy je dokonce vydřená do až 3cm (díry). Prosím o radu, jakou chemii/penetraci použít, jaký postup a materiály při samonivelační stěrce. Jako finální podlahy jsme zvolili dlažbu, koberce a plovoucí podlahu.

   

  Obecná odpověď o vhodné penetraci a samonivelační stěrce neznamená v daném případě, že oprava je jednoduše proveditelná.

  Bohužel neuvádíte o jaký typ novostavby se jedná a jaké výměry ploch je nutné opravovat.

  Lze předpokládat že jde o bytový nebo rodinný dům. Dle popisu stavu je nutná odborná diagnostika podkladu, který nemusí být způsobilý k aplikaci cementových nebo polymercementových stěrek, neboť požadovaná tahová pevnost podkladu by neměla být nižší než 1,8 MPa což odpovídá požadavku na min. tlakovou pevnost cca 18 MPa. Pokud je podklad méně pevný bude vyžadovat speciální zpevnění (epoxidová zpevňující penetrace), případně odfrézování nebo zbroušení vrchní zóny, event. předchozí lokální sanace výtluků.

  Až po zvážení, zda bude nutno snižovat niveletu podkladu a s přihlédnutím na tloušťku finálních podlahovin bude možno technicky objektivně rozhodnout, jaká výška připadá na vyrovnávací stěrkovou nebo potěrovou vrstvu a podle toho zvolit materiál a technologii.

  Podrobný přehled o podlahových materiálech Cemix,  jejich použitelnosti, včetně podrobných aplikačních pokynů podává dokument Pracovní postupy Cemix - Podlahy.

  Rozhodnete-li se pracovat s materiály Cemix, doporučujeme přizvat na prvotní posouzení stavu našeho regionálního odborného obchodního zástupce - kontakt naleznete klikinutím do příslušného regionu na mapce zde:

  http://www.cemix.cz/obchodni-zastupci

  Pokud se rozhodnete pro jiné materiály bude asi potřebné postupovat obdobně případně přizvat k posouzení stavu odbornou podlahářskou firmu.

  Ing. Miroslav Štenko, Ph.D. - vedoucí vývoje