LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  7. 6. 2010

  Dobrý den, zabývám se rekonstrukcemi koupelen a občas řeším problémy s vyrovnáním podlah. Vyrovnání do 1 cm řeším samonivelačními stěrkami, ale občas potřebuji vyrovnat 2-3,5cm a to samonivelační stěrky nezvládají a betonové potěry jsou příliš tenké a nedrží na hladkých plochách. Doufám, že Váš výrobek Cemix Samonivelační anhydritový potěr by to mohl zvládnout a měl bych k němu pár dotazů: 1/ od a do jaké vrstvy (v mm) je možné použití? 2/ možnost chůze po kolika hodinách (či dnech) při 3cm vrstvě? 3/ je možnost vylití hmoty na polystyren nebo písek? Nebo můžete poradit jiný výrobek? Je spousta výrobků a výrobců, není v mých silách vše vyzkoušet, ale s Vašimi výrobky jsem dosud spokojen. Předem děkuji za odpověď.

   

  Veškeré odpovědi na Vaše otázky podává dokument v dokumentu Samonivelační anhydritové potěry na stránce: http://www.cemix.cz/ke-stazeni/pracovni-postupy.

  K rychlejší orientaci si dovoluji poznamenat:

  Samonivelační anhydritové potěry nejsou vhodné do trvale vlhkého prostředí a proto je doporučujeme např. v koupelnách, před lepením dlažeb chránit vhodnou povlakovou hydroizolací. Ze sortimentu Cemix se jedná o cemento-polymerovou flexibilní hydroizolaci s označením Hydroizolační stěrka 1K.

  Dále je nutno si vysvětlit, co to jsou hladké plochy. Tabulka v kap. 5.1 rozlišuje základní typy podkladů a podle toho předepisuje způsob penetrace nebo tvorbu vazebného můstku při aplikaci samonivelačních anhydritových potěrů "sdružených" tzn. přímo spojených s podkladem. To bude asi Váš nejčastější případ a zde doporučujeme použít Samonivelační anhydritové potěry v jemných verzích, tzn. materiály s označením  090j nebo 110j, které lze lít jako sdružené již od tl. 15 mm.

  Aplikace samonivelačních anhydritových potěrů s použitím separační folie, která odděluje potěr od podkladu lze provádět od tl. 30 mm. Aplikace samonivelačních anhydritových potěrů "plovoucích" tzn. zpravidla deskových izolantech (EPS 100Z a vyšší) se řídí ČSN 74 4505/2008 a minimální tloušťky potěrových vrstev udává tabulka v kap.2.3.

  Samonivelační anhydritové potěry jsou běžně bezpečně pochůzné 24 hod od aplikace.

  Z výrobků CEMIX Vám můžeme k rychlým vyrovnávkám podkladů doporučit též Cemix Spádový potěr RAPID (označení 180).

  Upozorňujeme pouze že tl. 5 mm je považována za extrémně nízkou (vhodná jako konec spádové plochy, ale pro Vámi uváděné tloušťky 20-35 mm je tento materiál plně vyhovující.

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje