LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  20. 6. 2010

  Dobrý den, rekonstruuji starý RD a potřebuji vyrovnat podlahu z dvou místností spojené v jednu. V jedné části místnosti je nyní beton a v druhé části je o cca 2 cm nižší podlaha potřená vlisexem. Prosím poraďte, jak tento problém vyřešit.

   

  Ke komplexnímu návrhu řešení Vašeho problému chybí základní informace o stávající a předpokládané finální niveletě nové podlahy tzn. s jakou tloušťkou vyrovnávacích vrstev lze uvažovat. Stejně tak chybí informace o předpokládané finální podlahovině. Tudíž předpokládejme obecně, že v místnosti s betonem je to tloušťka "X" pak v místnosti s vlisexem je to X + 20 mm.

  1)Jednoduché řešení se nabízí aplikací Cemix Samonivelačního anhydritového potěru 25 jemného (090j) na betonu jako sdružený, na vlisexu na oddělovací vrstvě, resp. speciálním oddělovacím můstku.

  V místnosti s betonem je možno jej aplikovat na napenetrovaný podklad v tl. 15 mm (X) a v místnosti s vlisexem buď na oddělovací vrstvě, která zamezí přímému styku potěru s vlisexem nebo na oddělovacím můstku a to v tl. X+20 mm = 35 mm.

  Odělovací můstek se vytvoří nátěrem vlisexu speciální kontaktní disperzí Cemix Superkontakt (241) a můstek se nechá do druhého dne vyzrát.

  Tento způsob představuje u Samonivelačního anhydritového potěru minimální nutné tloušťky předepsané pro tento výrobek:

  Jako sdružený v tl. min 15 mm , na oddělovací vrstvě v tl. min. 30 mm (v daném případě by to bylo 35 mm).

  2) Pokud místní podmínky nedovolují v místnosti s betonem aplikovat vyrovnávací vrstvu tl. 15 mm je nutno přistoupit ke kombinaci dvou vyrovnávacích materiálů např. vyrovnávací vrstva na betonu ze samonivelační stěrky (ze sortimentu Cemix to může být Samonivelační stěrka 30 (50), eventuelně Samonivelační polymercementová stěrka 20 (220) nebo Samonivelační polymercementová stěrka 30 (230) v tl. 4-5 mm. A na vlisexu pak Samonivelační anhydritový potěr 25 jemný sdružený  - na kontaktním můstku, v tl. 24-25 mm.

   

  Nutno upozornit že v případě obou výše uvedených variant je nezbytně nutné vždy v přechodu mezi oběma původními místnostmi provést dilataci vyrovnávacích vrstev. V případě varianty č. 1 je to z důvodu změny tloušťky vyrovnávacího anhydritového potěru v případě varianty č. 2 je to z důvodu styku dvou odlišných materiálů z nichž anhydritový potěr vždy vyžaduje obvodovou dilataci.

   

  Podrobné informace o výše zmíněných produktech Cemix a jejich zabudování do podlahových skladeb podávají dokumenty Samonivelační anhydritové potěry a Samonivelační podlahové stěrky na stránce: http://www.cemix.cz/ke-stazeni/pracovni-postupy.

  Zajisté jsou možné i jiné způsoby vyrovnání sousedních místností, ale doporučeny jsou postupy s moderními materiály a vysokou efektivností

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje