LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  17. 8. 2014

  Dobrý den, máme veliký problém, řemeslník nám zhotovil v novostavbě betonovou podlahu, která je velmi nekvalitní,drolily se z ní kamínky a písek a dělali se prohlubně,podlahář nám doporučil 3-mi nátěry hloubkově zpenetrovat a na to nanesl nivelační stěrku, ta je místy popraskaná a místy dutá,dnes jsem místa vymlátila a zjistila, že z betonu se stal sypký materiál , jsem z toho zničená, zedník se nechává zatloukat, je vůbec nějaké řešení?Čím zadělat hluboké díry, které vznikly pod prasklou nivelací? Budu vám vděčná za jakoukoliv pomocnou radu, přeji pěkný den,Zábranová.

   

  Bohužel na málo únosných podkladech (potěry s pevností pod 20 MPa), existuje riziko, že je samonivelační stěrky poškodí, neboť tahové síly vyzrávající stěrky mohou být vyšší než je tahová pevnost podkladu. Je proto na prováděcí podlahářské firmě aby v rámci přípravy technologického postupu zvážila některý ze způsobů přípravy podkladu.

  V úvahu připadá vedle běžného zpevnění podkladu obvykle styren- akrylátovou penetrací, též použití epoxidové penetrace v kombinaci s epoxidovým můstkem případně odfrézování potřebné tloušťky podkladu a dvouvrstvé vyrovnání, při kterém se jako podkladní vrstva používají buď speciální podkladní stěrky, případně stěrky "nastavené" pískem, které jsou objemově stabilnější a původní podklad nepoškodí. Sanace podkladu se někdy doplňuje též injektáží polymercementovými nebo epoxidovými materiály. V nezbytných případech se  odstraňuje podkladní potěr úplně a nahrazuje se novou vrstvou.

  Z popisu stavu nelze jednoznačně určit míru poškození podkladu a navrhnout vhodný způsob jeho sanace. Doporučujeme proto problematiku konzultovat - tentokrát se zkušenou firmou, která se specializuje na podlahy.

  Ing. Miroslav Štenko, Ph.D. - vedoucí vývoje