LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  9. 9. 2014

  Dobrý den! V provozovně potřebujeme odbourat fundamenty po bývalých obráběcích strojích a potřebujeme podlahu zarovnat,předpokládám, že vybourávat budeme pár centimetrů pod úroveń, aby zarovnání nebyla jen tenká šlupka, je to budova asi z šedesátých let, podlaha není nijak vábná, ale potřebovali bychom, aby zarovnání vydrželo i několikatunovou zátěž, můžete mi prosím poradit jak a čím nejlépe podlahu zarovnat, aby to hned nezačalo praskat a drolit se? Za odpověď předem vřelé díky.

   

  Opravu doporučujeme provést ze sortimentu CEMIX Polymercementovým potěrem 40 (označení 070) dle tloušťky vyrovnávaných prohlubní buď běžnou zrnitostí (zrno do 2 mm pro tl do 30 mm) nebo hrubší verzí (zrno do 4 mm pro tl. do 50 mm). Výtluky doporučujeme řádně vyčistit a napenetrovat dle technického listu potěru. Čerstvě aplikovaný potěr doporučujeme 3 - 5 dnů chránit proti vysychání.

  V případě časové tísně a potřeby rychlejšího zprovoznění objektu lze k opravě použít Samonivelační polymercementovou stěrku 40/240 nastavenou betonářským pískem fr. 0,0-4 mm (3 díly stěrky : 2 díly písku). Popis přípravy a aplikace této rychle-tuhnoucí sananční směsi uvádí dokument Pracovní postupy Cemix - Podlahy v kap.3.6.

  Ing. Miroslav Štenko, Ph.D. - vedoucí vývoje