LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  30. 12. 2014

  Dobrý den, před 5 lety jsme si zrekonstruovali starý baráček. V přízemí jsme použili právě anhydritovou podlahu cca 7cm. Bohužel jsme po 5 letech zjistili, že v jednom rohu místnosti se do podlahy dostává zemní vlhkost. Jak moc je to velký problém? Co se stane s podlahou? Děkuji za odpověď Hladík

   

  Klíčovou otázkou je v daném případě podlahová skladba tzn. zda se jedná o potěrovou desku "plovoucí" (na izolantu), nebo desku ležící přímo na stabilním podkladu (ať již na oddělovací vrstvě, nebo sdruženou - podrobností ke skladbám uvádí dokument Pracovní postupy Cemix - Podlahy v příloze v kap. 2.2. Provlhnutí kalcium-sulfátového potěru (anhydritu) představuje nebezpečí poklesu jeho pevnostních parametrů až na 30 - 40 % původně deklarovaných hodnot v suchém stavu. V případě provlhlého rohu plovoucího potěru existuje reálné  nebezpečí jeho "odlomení" při zvýšení provozního zatížení. U ostatních skladeb (ne plovoucích) znamená lokální provlhnutí potěru především jisté hygienické riziko v závislosti na finální podlahovině (spory plísní...) případně riziko znehodnocení podlahoviny (hniloba a deformace dřeva, znehodnocení koberce ...) a obecně může podobná porucha přinést nežádoucí nadměrné zvýšení relativní vlhkosti v místnosti.

  Poruchu proto doporučujeme řešit ve spolupráci s odbornou podlahářskou firmou.

  Ing. Miroslav Štenko, Ph.D. - vedoucí vývoje