LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  17. 8. 2010

  Dobrý den, v patře rodinného domu máme hrubou škvárobetonovou podlahu s příměsí vápna. Potřebuji ji vyrovnat max. cca 1 cm. Čím napenetrovat a čím vyrovnat? Druhý dotaz: Podlahář chce vytvořit (na téže nevyrovnané škvárobetonové podlaze) pod dřevěný rošt prkenné podlahy terče (velikost cca 8 x 10 cm z lepidla Standart do výšky max 1.cm ...je to možné? Děkuji

   

  Problémem může být v daném případě povrchová struktura podkladu resp. množství otevřených pórů. Před aplikací vvyrovnávací samonivelační stěrky by bylo vhodné povrch přetmelit. Ze sortimentu Cemix lze pro tento účel doporučit Reprofilační maltu jemnou (151 j). Nejprve podklad min. 2 x napenetrovat Cemix Penetrací podlahovou (v koncentraci 3 díly vody : 1 díl penetrace). Následně provést přestěrkování podkladu v tl. 3 - 5 mm Reprofilační maltou. Po vyzrání malty (za cca 3-5 dnů) podklad opět 2 x napenetrovat a vyrovnat v potřebné tloušťce 5-7 mm vhodnou samonivelační stěrkou, ze sortinemtu Cemix to může být dle předpokládaného provozního zatížení Samonivelační stěrka 30 (050), Samonivelačních polymercementová stěrka 20 (220) nebo Samonivelačních polymercementová stěrka 30 (230).

   

  Vlastní aplikaci samomonivelační stěrky doporučujeme svěřit odborné podlahářské firmě neboť se jedná o činnost , vyžadující zkušenosti a použití speciálních aplikačních pomůcek.

   

  Roznášecí terče pod rošt prkenné podlahy:

  Použití Lepidla STANDARD pro tento účel nelze doporučit. Jedná se pro uvažovanou tloušťku 10 mm o příliš jemný materiál, který navíc není zkoušen a deklarován z hlediska tlakové pevnosti. V souvislosti s výše zmíněným vyrovnáním podkladu před aplikací samonivelační stěrky lze doporučit pro vyhotovení roznášecích terčů stejný materiál, jaký doporučujeme k přetmelení a utěsnění škvárobetonu tzn. Reprofilační maltu (151). Ta má deklarovánu vysokou tlakovou pevnost (min. 45 MPa) a doporučené aplikační tloušťky (5-35 mm) plně vyhovují danému účelu.

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje