LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  31. 7. 2011

  Dobrý den, potřeboval bych v novostavbě (dřevostavba) zrealizovat podlahu v garáži na betonovou základní desku (izolace je již v desce) o tloušťce 35 mm, na kterou přijde dlažba.Jaký byste mi doporučili výrobek, penetraci, dilatace,apod? Děkuji.

   

  Z dotazu není patrné, zda je garáž vyspádována a zda se jedná o vytápěnou či nevytápěnou garáž. Budeme tedy předpokládat, že vytápěná není.

   

  U vyspádované podlahy lze použít z produktů Cemix např. Spádový potěr (080) nebo jeho rychletuhnoucí verzi Spádový potěr RAPID (180).

   

  U nevyspádované garáže lze použít Cemix Cementový potěr 30 jako levnější variantu. Použitím Spádového potěru, který obsahuje vlákna a další zušlechťující přísady, i v tomto případě, významě eliminujete možnost vytvoření prasklin způsobených nějakou event. chybou v přípravě podkladu apod.

   

  Bližší informace k aplikaci těchto výrobků podávají jejich technické listy, včetně doporučených penetrací.

   

  Návrh dilatací je záležitostí projektanta, ale v daném případě by měl respektovat nutné dilatace dlažby, které se obvykle provádí v rastru 3 x 3 m až 6 x 6 m.

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje