LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  22. 3. 2012

  Dobrý den, rekonstruuji byt a budu měnit kompletně podlahy. Nyní 3,5 cm vysoké parkety, nová podlaha bude laminátová podlaha plovoucím způsobem nebo třívrstvá dřevěná lepením. Jak a čím mám dorovnat podlahu do stejné výšky parket? Parkety jsou lepeny asfaltem na panel. Zvažoval jsem penetraci, betonový potěr a následně slabou vrstvu 1-2 mm samonivelační stěrky. Můžete mi prosím doporučit které vaše produkty? Budou potřeba dělat diletační spáry jak v betonu tak stěrce? Nebude pak beton v tak tenké vrstvě 2-2,5 cm praskat? Jaký materiál mám použít do koupelny pro vodovodní podlahové topení, beton s plastifikátorem a jaké je minimální výška vrstvy betonu? Děkuji.

   

  Nejracionálnějším řešením vyrovnání podlahy v tl. 2-2,5 cm je sdružený Cemix Samonivelační anhydritový potěr 25 jemný (označení 090 j). Sdružený znamená, že je aplikován přímo na podklad, v daném případě na beton s pravděpodobnými zbytky asfaltu. Asfalt se snažte odstranit co nejvíce. Pokud se to nepodaří aplikujte přípravek Cemix Superkontakt, který vytvoří vazebný můstek anhydritovému potěru a současně odseparuje asfalt od potěru. Pokud odstraníte asfalt úplně,  postačí ošetření podkladu Cemix Penetrací podlahovou (min 2x se penetruje viz TL výrobku).

  Anhydritový potěr je ideálním podkladem pod oba typy Vámi uvažovaných podlah. V půdorysu běžného pokoje není nutno anhydritový potěr dilatovat, používá se pouze dilatace obvodová. Přípravu podkladu i vlastní aplikaci doporučujeme svěřit odborné podlahářské firmě. V dané tloušťce není pro výměru nad 5 m2 vhodná ruční aplikace, ale nabízí se možnost strojní aplikace pytlovaného materiálu dvoustupňovým kontinuálním mísidlem (např. typu DuoMix) nebo aplikace volně loženého materiálu ze sila. Potěr bude následující den pochůzný a za 2-3 týdny vysychání budete moci pokládat podlahy.


  Vámi uvažovaná varianta betonového potěru je také možná, ale je mnohem pracnější a časově náročnější:
  - penetrace podkladu
  - aplikace rozprostíraného cementového potěru např. Cemix 020 nebo 030 s dilatacemi max 3 x 3 m
  - penetrace vyzrálého potěru (po min. 21 dnech zrání)
  - aplikace samonivelační stěrky např. Cemix Samonivelční stěrka 20 (označení 060) nebo Samonivelační poylmercementová stěrka 20 (oztnačení 220).
  - týden vysychání stěrky do pokládky podlahoviny V koupelně je zcela zásadní znalost stávající a konečné výškové úrovně (nivelety). Dále nutno vědět zda bude topení ležet na izolantu a jakou bude mít izolant tloušťku. Bez těchto informací nelze v daném případě radit.

   

  Minimální vrstvu potěru s podlahovým topení stanoví platná norma min. 35 mm nad horní okraj tpných trubek.

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje