LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  7. 5. 2012

  Prosba - čím udělat vjezd do garáže cca 230cm délka, 30 cm šířka a výška 0cm-7cm. Materiál by se dával na strácející bednění. Děkuji.

   

  Popis situace je natolik nedostatečný, že je velmi těžké v daném případě cokoli doporučovat. Co vlastně tvoří podklad?

  Nájezdový klín pojížděný by měl mít min. tl 50 mm a může být "utopen", aby lícoval s příjezdovou rovinou. Musí mít jako podklad zhutněné štěrkopískové lože a musí být vyztužen.

  V případě dostatečně únosného podkladu (beton), lze klín zhotovit z modifikovaného Cemix Spádového potěru (označení 080) - modifikace Cemix Zušlechťující disperzí uloženého na vazebný můstek připravený v zvalstního potěru a Zušlechťující disperze.

  Podrobnější pokyny poskytují technické listy zmíněných výrobků. 

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje