LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  22. 10. 2012

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně lepené vynilové podlahy. Když je již nalepen vynil na stěrce, je normální, že podlaha není v rovná a na mnoha místech, pokud položím na zem 2m vodováhu, jsou uprostřed prohlubně větší než 5 mm? Děkuji za odpověď.

   

  Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy uvádí ČSN 75 4505 Podlahy – Společná ustanovení (Květen 2012).
  Tato norma v čl. 4.4.1. v tab. 1 uvádí přípustnou mezní odchylku pro podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob hodnotou ± 2 mm.
  Ve smyslu poznámky v citovaném článku normy mohou překročení mezní odchylky způsobit i některé podlahové kryty (např. dlaždice velkých formátů) a pak je nutno buď požadavky zmírnit nebo např. podlahové prvky vytřídit.
   
  V daném případě však pravděpodobně nebude příčinou nerovností vinylová podlahovina ale spíše nedokonale vyrovnaná stěrka. Aplikace samonivelačních stěrky vyžaduje odbornou praxi a použití speciálních pomůcek (ježkový odvzdušňovací váleček, hladítko na tyči, podlahářské podešve s hroty …).  Při neodborné aplikaci mohou podobné nerovnosti vzniknout.
   

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje