LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  5. 5. 2010

  Dobrý den. Jakým způsobem provedu nejjednoduší rekonstr. vlhké podlahy kamenné neizol. místnosti (1 stěna pod terénem s odvodněním) s cílem použití víkendové koupelny s malou topnou el. rohoží před vanou. Vlhká podlaha je z rozpraskaného soudrž. betonu a lze ji zvýšit. Děkuji

   

  Bohužel z popisu situace není zřejmý základní fakt - jaké zvýšení nivelety nového povrchu podlahy oproti stávajícímu stavu je možné ?

  Dovoluji si proto uvažovat s cca 20 - 30 mm a navrhnout tento postup:

  - očištění (obroušení)povrchu stávajícího podkladu, včetně vysátí všech uvolněných částit (i z trhlin)

  - celoplošná penetrace podkladu přípravkem Cemix Penetrace podlahová - 2x v ředění 3 díly vody : 1 díl penetrace

  - zatmelení prasklin v podkladu např. materiálem Cemix Vyrovnávací stěrka MULTI

  - přepenetrování zatmelených ploch přípravkem Cemix Penetrace podlahová - 1x v ředění 3 díly vody : 1 díl penetrace

  - 2 stěrkové vrstvy z povlakové hydroizolace Cemix Hydroizolační stěrky 1K. Pokud hrozí i provlhání stěny pod terénem

  doporučuji provést dvojitý hydroizolační povlak i na tuto stěnu, která by měla být zbavena malířských hlinek a ošetřena

  přípravkem Cemix Penetrace hloubková (neředí se).Následně lze tuto stěnu obložit keramickým obkladem

  - celoplošné pokrytí podlahy deskami F - BOARD, které jsou součástí elektrického podlahového topení od spol. FenixGroup

  - položení topné rohože a předláždění s tím, že lze "přiznat" lokální převýšení místa s topnou rohožení nebo vyskládat

  celoplošně ještě jednu vrstvu F-Board desek a tím srovnat podlahu "do roviny" s povrchem rohože a pak předláždit.

  F-Board desky se dávají pod topné rože z důvodu zrychlení náběhu účinnosti podlahového topení. V daném případě Vám mohou pomoci mírně zvýšit tepelně-izolační vlastnosti podlahy a tím celkově zvýšit uživatelský konfort koupelny.

  Předpokládaná výšková skladba při použití jedné vrstvy F-Board desek tl. 10 mm a přiznaném lokálním zvýšení úrovně podlahy s topením:

  _________________________

  Plocha bez topení:

  - hydroizolace................... 2 mm

  - F-board deska /10mm/ a lepidlo 12 mm

  - dlažba s lepidlem..............10 mm

  --------------------------------------

  Celkem...........................24 mm.

  Plocha s topením

  - hydroizolace................... 2 mm

  - F-board deska /10mm/ a lepidlo 12 mm

  - topná rohož ...............cca 10 mm

  - dlažba s lepidlem..............10 mm

  --------------------------------------

  Celkem...........................34 mm

  Předpokládaná výšková skladba při vyrovnání celé plochy s použitím dvou vrstev F-Board desek tl 6 a 10 mm:

  _________________________

  - hydroizolace................... 2 mm

  - F-board deska /6mm/ a lepidlo. 8 mm

  - F-board deska /10mm/ a lepidlo 12 mm ( v místě topení druhá vrstva F-Board desek nebude )

  - dlažba s lepidlem..............10 mm

  --------------------------------------

  Celkem...........................32 mm.

  www.fenixgroup.cz

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje