LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Podlahy

  20. 5. 2010

  Prosím o radu - rekonstuji podlahy v 200 let starém domě - prostor chodby a kuchyně. Vrchní vrstvu tvořila plesnivá dřevěná podlaha (2cm) přibitá na trámech. Prostor mezi trámy je vyplněn cihlami, pískem, hlínou a stavební sutí. Uvažuji o vyvezení suti cca 30 cm, odizolování a betonové podlaze. Vrchní vrstva v části chodba/kuchyňe bude pokryta dlažbou. Jaké vrstvy a materiály mám použít? Výšku podlahy chci zachovat. V části kuchyně chci vytvořit koupelnu (topný drát pod dlažbou). Děkuji za odpověď.

   

  Při předpokládané celkové konstrukční výšce podlahové skladby nad 30 cm, nelze volit obvyklá řešení, ale problém je řešitelný celou řadou postupů.

   

  Je však nutné vědět zda je podlaha v přízení (na terénu nebo nad sklepem) či ve vyšších podlažích. Protože uvažujete s hydroizolací lze soudit, že podlaha leží na terénu v opačném případě by bylo nutno zohlednit statické hledisko resp. nepřekročit původní plošnou hmotnost podlahy.

   

  Z vaší úvahy je zřejmé, že uvažujete s tzv. těžkou plovoucí podlahou a proto se dále nebudeme zabývat možnostmi lehkých plovoucích podlah, pro které ani naše společnost potřebné komponenty nedodává.

  Obecně lze tedy doporučit těžkou plovoucí podlahu nebo odlehčenou kompaktní podlahu (za předpokladu odstranění trámů).

   

  Možné složení těžké plovoucí podlahy s vloženou tepelnou-izolací:

  - hydroizolace

  - vyrovnávací betonová vrstva z běžného betonu alternativně z lehkého betonu (keramzitbeton) cca 20 cm

  - tepelná izolace (podlahový EPS nebo podlahová minerální vlna) cca 5 cm

  - separační vrstva (spec. folie)

  - samonivelační potěr (kalcium-sulfátový nazývaný anhydritový nebo cementový) v tl. dle pev.třídy 30 - 40 mm, alternativně klasický cementový potěr 50 mm

  - podlahovina

   

  Odlehčená kompatní podlaha s multifunkční vyrovnávací a tepelně-izolační vrstvou:

  - hydroizolace

  - vyrovnávací a tepelně-izolační vrstva z pěnobetonu nebo polystyrén-betonu cca 25-27 cm

  - penetrace

  - samonivelační potěr (kalcium-sulfátový nazývaný anhydritový nebo cementový) v tl. dle pev.třídy 20 - 40 mm, alternativně klasický cementový 40- 50 mm

  - podlahovina

   

  Výše uvedené tloušťky vrstev jsou informativní a měly by být podloženy statickým a tepelně-izolačním výpočtem

   

  V místě předpokládaného podlahového elektrického topení je možno snížit niveletu (snížit tl. spodní vyrovnávací vrstvy o cca 20 mm)a na horní roznášecí potěrovou vrstvu položit tzv. F-board desty (např 10 mm)jako podklad pod vlastní topnou rohož. F-board desky zvyšují účinnost a rychlost náběhu podlahového topení.

   

  Jak již bylo zmíněno, lze skladbu vaší podlahy řešit celou řadou dalších variant a uvedené skladby berte pouze jako vzory dvou základních koncepcí.

  Ing. Miroslav Štenko - vedoucí Útvaru vývoje a technické podpory prodeje