LB Cemix, s.r.o.

Zákaznické centrum: +420 549 438 170

  Stavební řešení Cemix

  Zateplovací systémy

  Zateplením budovy snížíte spotřebu energie na vytápění a zároveň budete mít novou fasádu. Uspoříte vaše výdaje za teplo a chráníte životní prostředí. Přitom se vám vynaložené prostředky mohou vrátit již v řádu let.

  Čerpejte dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM a stlačte vaše pořizovací náklady na zateplení na minimum. Neváhejte a kontaktujte naše projektové specialisty, kteří Vám rádi pomohou s vyřízením Vaší žádosti:

   

  Čechy sever: Jaroslav Miňovský, jaroslav.minovsky@cemix.cz, tel. 739 681 341

  Čechy jih: Jan Pavelka, jan.pavelka@cemix.cz, tel. 739 681 425

  Morava sever: Marek Pňaček, marek.pnacek@cemix.cz, tel. 602 474 001

  Morava jih: Tomáš Bůžek, tomas.buzek@cemix.cz, tel. 733 695 732

   

  Odborná konzultace, cenové kalkulace, nákup zateplovacích systémů

  Orientační přehled barevných odstínů fasádních materiálů Cemix

   

  Cemixtherm HARD EPS

  Cemixtherm HARD EPS

  Vysoce mechanicky odolný zateplovací systém s Evropským technickým schválením. Odolnost je zajištěna použitím speciální stěrkové hmoty s názvem Cemix Lepicí a stěrková disperzní hmota HARD. Pro extrémní pevnost může být systém doplněn o druhou, „pancířovou“ síťovinu.

  Přednosti:

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • vynikající mechanická odolnost
  • snadná montáž

   

  Omezení:

  • omezené použití do výšky max. 22,5 m nad terénem z důvodů požární ochrany

   

  Dokumenty:

  Cemixtherm HARD EPS – certifikáty

  Cemixtherm HARD EPS – prohlášení o vlastnostech

  Cemxitherm HARD EPS – technologický předpis

  Cemixtherm HARD EPS – technologický předpis (Příloha 1 – KZP)

  Cemixtherm HARD EPS – technologický předpis (Příloha 2 – Přetíratelnost)

  Cemixtherm HARD EPS – technologický předpis (Příloha 3 – Detaily)

  Cemixtherm HARD EPS – technický list

   


  Cemixtherm DIFU MW

  Cemixtherm DIFU MW

  Zateplovací systém s nejvyšší evropskou kvalitou a s difuzně propustnou základní vrstvou. Nabízí řešení pro zákazníka, který hledá zateplení domu s vysokými nároky na prodyšnost. Uvedené vlastnosti systému jsou zajištěny použitím speciální stěrkové hmoty s názvem Cemix Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ s µ ≤ 8!

  Přednosti:

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • vynikající parametr paropropustnosti
  • snadná montáž

   

  Dokumenty:

  Cemitherm DIFU MW – certifikáty

  Cemixtherm DIFU MW – prohlášení o vlastnostech

  Cemxitherm DIFU MW – technologický předpis

  Cemixtherm DIFU MW  - technologický předpis (Příloha 1 – KZP)

  Cemixtherm DIFU MW  - technologický předpis (Příloha 2 – Přetíratelnost)

  Cemixtherm DIFU MW – technologický předpis (Příloha 3 – Detaily)

  Cemixtherm DIFU MW – technický list

   


  Cemixtherm COMFORT EPS

  Cemixtherm s izolantem z polystyrénu

  Zateplovací systém s Evropským technickým schválením a Osvědčením Cechu pro zateplování budov (kvalitativní třída A). Jako tepelněizolační deska se používá expandovaný pěnový polystyrén fasádní. Desky se lepí k podkladu a následně armují univerzálním materiálem Cemix Lepicí a stěrková hmota COMFORT. Tmel se nanáší po obvodu desky a min.  ve třech bodech uprostřed plochy desky nebo celoplošně zubovým hladítkem. Minimální plocha styku desky s podkladem je 40 %.

  Přednosti:

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • nižší pořizovací cena oproti sytémům s minerální vlnou
  • snadná montáž
  • splňuje nejvyšší nároky na certifikaci

  Omezení:

  • omezené použití do výšky max. 22,5 m nad terénem z důvodů požární ochrany

   

  Dokumenty:

  Cemixtherm COMFORT EPS, Cemixtherm COMFORT EPS SILVER – certifikáty

  Cemixtherm COMFORT EPS – prohlášení o vlastnostech

  Cemixtherm COMFORT EPS – technologický předpis

  Cemixtherm COMFORT EPS – technologický předpis (Příloha 1 – KZP)

  Cemixtherm COMFORT EPS – technologický předpis (Příloha 2 – Přetíratelnost)

  Cemixtherm COMFORT EPS – technologický předpis (Příloha 3 – Detaily)

  Cemixtherm COMFORT EPS – technologický předpis (Příloha 4 – Systém bez kotvení hmoždinkami)

  Cemixtherm COMFORT EPS – technický list

   


  Cemixtherm PROFI EPS

  Cemixtherm PROFI EPS

  Zateplovací systém s evropskou kvalitou. Základem je polystyrenový izolant a  jako stěrková hmota je použit výrobek Cemix Lepicí a stěrková hmota PROFI.

  Přednosti:

  • ETA
  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • nižší pořizovací cena oproti sytémům s minerální vlnou
  • snadná montáž
  • další dodatečná úspora nákladů při zachování vysokého standardu díky stěrce PROFI

  Omezení:

  • omezené použití do výšky max. 22,5 m nad terénem z důvodů požární ochrany
  • nemá certifikát CZB

  Dokumenty:

  Cemixtherm PROFI EPS – certifikáty

  Cemixtherm PROFI EPS – prohlášení o vlastnostech

  Cemixtherm PROFI EPS – technologický předpis

  Cemixtherm PROFI EPS – technologický předpis (Příloha 1 – KZP)

  Cemixtherm PROFI EPS – technologický předpis (Příloha 2 – Přetíratelnost)

  Cemixtherm PROFI EPS – technologický předpis (Příloha 3 – Detaily)

  Cemixtherm PROFI EPS – technologický předpis (Příloha 4 – Systém bez kotvení hmoždinkami)

  Cemixtherm PROFI EPS – technický list

   


  Cemixtherm INTERIO

  Cemitherm INTERIO

  Systém interiérového zateplení stěn s kalciumsilikátovým izolantem.

   

  Přednosti:

  • možnost použití v případech, kdy není možné provádět vnější zateplení
  • možnost zateplení pouze jednotlivých místností
  • odpadají nároky na náročnou přípravu související s vnějím zateplením (lešení, povětrnostní podmínky apod).

  Omezení:

  • nepříznivé ovlivnění vlhkostní bilance v konstrukci zdiva
  • ztráta výhody akumulace tepla ve zdivu
  • zvýšené nároky na provoz v mísnosti (pravidelné větrání)

  Dokumanty:

  Cemixtherm INTERIO – certifkáty

  Cemixtherm INTERIO – technický list

  Cemixtherm INTERIO – prohlášení o shodě

   


  Cemixtherm BASIC EPS

  Cemixtherm s izolantem z polystyrénu

  Zateplovací systém s národním certifikátem. Způsob montáže včetně materiálů jsou shodné se systémem Cemixtherm COMFORT vyjma použitého lepidla a následné stěrky, kterým je v tomto případě výrobek Cemix Lepicí a stěrková hmota BASIC.

   

  Přednosti:

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • nižší pořizovací cena oproti sytémům s minerální vlnou
  • snadná montáž
  • významná úspora nákladů při zachování vysokého standardu díky stěrce BASIC

  Omezení:

  • omezené použití do výšky max. 22,5 m nad terénem z důvodů požární ochrany
  • má pouze národní certifikaci

  Dokumenty:

  Cemixtherm BASIC EPS – certifkáty

  Cemixtherm BASIC EPS – prohlášení o shodě

  Cemixtherm BAISC EPS – technologický předpis

  Cemixtherm BASIC EPS – technologický předpis (Příloha 1 – KZP)

  Cemixtherm BASIC EPS – technologický předpis (Příloha 2 – Přetíratelnost)

  Cemixtherm BASIC EPS – technologický předpis (Příloha 3 – Detaily)

  Cemixtherm BASIC EPS – technický list

   


  Cemixtherm WOOD EPS

  Cemixtherm P WOOD
  Ocenění Spektra Cena České stavební akademie – čestné uznání

  Novinka v sortimentu značky Cemix. Certifikovaný zateplovací systém pro moderní dřevokonstrukce včetně starších staveb typu OKAL nebo dokonce pro průmyslové haly, kde opláštění budovy tvoří trapézový plech.

   

  Přednosti:

  • Speciální hmoty a způsob kotvení umožňují aplikaci systému na nestandardní podklady.

  Dokumenty:

  Cemixtherm WOOD EPS – certifkáty

  Cemixtherm WOOD EPS – prohlášení o shodě

  Cemixtherm WOOD EPS – technologický předpis

  Cemixtherm WOOD EPS – technologický předpis (Příloha 1 – KZP)

  Cemixtherm WOOD EPS – technologický předpis (Příloha 2 – Přetíratelnost)

  Cemixtherm WOOD EPS – technologický předpis (Příloha 3 – Detaily)

  Cemixtherm WOOD EPS - technický list

   


  Cemixtherm HARD MW

  Cemixtherm HARD MW

  Vysoce mechanicky odolný zateplovací systém s Evropským technickým schválením. Odolnost je zajištěna použitím speciální stěrkové hmoty s názvem Cemix Lepicí a stěrková disperzní hmota HARD. Pro extrémní pevnost může být systém doplněn o druhou, „pancířovou“ síťovinu.

  Přednosti:

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • vynikající mechanická odolnost
  • bez výškového omezení
  • lepší z hlediska paropropustnosti a zvukověizolačních vlastností

  Omezení:

  • náročnější montáž oproti systému s EPS

   

  Dokumenty:

  Cemitherm HARD MW – certifikáty

  Cemixtherm HARD MW – prohlášení o vlastnostech

  Cemxitherm HARD MW – technologický předpis

  Cemixtherm HARD MW – technologický předpis (Příloha 1 – KZP)

  Cemixtherm HARD MW – technologický předpis (Příloha 2 – Přetíratelnost)

  Cemixtherm HARD MW – technologický předpis (Příloha 3 – Detaily)

  Cemixtherm HARD MW – technický list

   


  Cemixtherm COMFORT MW

  Cemixtherm s izolantem z minerální vlny

  Zateplovací systém s Evropským technickým schválením a Osvědčením Cechu pro zateplování budov (kvalitativní třída A). U tohoto systému se desky z minerální vlny opět lepí a následně armují univerzálním materiálem Cemix Lepicí a stěrková hmota COMFORT, který se nanáší na desku s kolmou orientací vlláken (plocha pokrytí desky při lepení je 100 %). V případě desek s podélnou orientací vláken se může nanášet po obvodu desky a min. ve třech bodech uprostřed (plochy pokrytí desky při tomto způsobu lepení je min. 40 %).

   

  Přednosti:

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • bez výškového omezení
  • lepší z hlediska paropropustnosti a zvukověizolačních vlastností
  • splňuje nejvyšší nároky na certifikaci

  Omezení:

  • náročnější montáž oproti systému s EPS

  Dokumenty:

  Cemixtherm COMFORT MW – certifikáty

  Cemixtherm COMFORT MW – prohlášení o vlastnostech

  Cemixtherm COMFORT MW – technologický předpis

  Cemixtherm COMFORT MW – technologický předpis (Příloha 1 – KZP)

  Cemixtherm COMFORT MW – technologický předpis (Příloha 2 – Přetíratelnost)

  Cemixtherm COMFORT MW – technologický předpis (Příloha 3 – Detaily)

  Cemixtherm COMFORT MW – technický list

   


  Cemixtherm PROFI MW

  Cemixtherm s izolantem z minerální vlny

  Zateplovací systém s národním certifikátem. Základem je izolant z minerální vlny a  jako stěrkovací hmota je použit výrobek Cemix Lepicí a stěrková hmota PROFI.

  Přednosti:

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • bez výškového omezení
  • lepší z hlediska paropropustnosti a zvukověizolačních vlastností
  • další dodatečná úspora nákladů při zachování vysokého standardu díky stěrce PROFI

  Omezení:

  • náročnější montáž oproti systému s EPS
  • nemá certifikát CZB

  Dokumenty:

  Cemixtherm PROFI MW – certifikáty

  Cemixtherm PROFI MW – prohlášení o vlastnostech

  Cemixtherm PROFI MW – technologický předpis

  Cemixtherm PROFI MW – technologický předpis (Příloha 1 – KZP)

  Cemixtherm PROFI MW – technologický předpis (Příloha 2 – Přetíratelnost)

  Cemixtherm PROFI MW – technologický předpis (Příloha 3 – Detaily)

  Cemixtherm PROFI MW – technický list

   


  Cemixtherm BASIC MW

  Cemixtherm s izolantem z minerální vlny

  Zateplovací systém s národním certifikátem. Způsob montáže včetně materiálů jsou shodné se systémem Cemixtherm MW COMFORT vyjma použitého lepidla a následné stěrky, kterým je v tomto případě výrobek Cemix Lepicí a stěrková hmota BASIC.

   

  Přednosti:

  • výborné tepelněizolační vlastnosti
  • bez výškového omezení
  • lepší z hlediska paropropustnosti a zvukověizolačních vlastností
  • významná úspora nákladů při zachování vysokého standardu díky stěrce BASIC

  Omezení:

  • náročnější montáž oproti systému s EPS
  • má pouze národní certifikát

  Dokumenty:

  Cemixtherm BASIC MW – certifikáty

  Cemixtherm BASIC MW – prohlášení o shodě

  Cemixtherm BASIC MW – technologický předpis

  Cemixtherm BASIC MW – technologický předpis (Příloha 1 – KZP)

  Cemixtherm BASIC MW – technologický předpis (Příloha 2 – Přetíratelnost)

  Cemixtherm BASIC MW – technologický předpis (Příloha 3 – Detaily)

  Cemixtherm BASIC MW – technický list

   


  Pro informaci o zateplovacích systémech Cemixtherm přejděte na mikrostránku www.spickovezatepleni.czwww.cemixtherm.cz